CLARIANA de comunicació

Blog allotjat a cat.bloctum.com

Arxius per 'SERVEI DE PREMSA.Noticia' Categoria

La III Trobada Estatal de Periodistes amb Visió de Gènere presenta a Galícia la campanya per no comprar premsa amb anuncis de prostitució

Enviat per tonagusi el dia 26th September 2010

D’ “Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela (APSC)”
26 de setembre de 2010

 .

La campanya per eliminar els anuncis de contactes i prostitució a la premsa escrita s’ha presentat avui a Galícia en el marc de la III Trobada Estatal de periodistes amb Visió de Gènere, celebrat aquesta tarda a l’auditori de la facultat de Ciències de la Informació de la Universitat de Santiago de Compostela.

Aquesta campanya és una de les prioritats de l’agenda informativa de la Xarxa Estatal de Periodistes amb Visió de Gènere, els objectius passen per la reivindicació de la funció social del periodisme. La Xarxa proposa l’aplicació de la visió de gènere a les informacions, l’ús d’un llenguatge no sexista o fer visible a la gran quantitat d’expertes en les diferents àrees informatives, tal com proposa Carme Freixa, presidenta de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya (APDC)

La periodista catalana Tona Gusi va moderar aquesta trobada en la que va cedir el torn a la representant de la Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere, June Fernández, que va analitzar les propostes sorgides de la III Trobada Internacional celebrat el 2009 a Bogotà, així com les dades de la propera trobada que se celebrarà a Fes (Marroc) el proper any. Per la seva banda, la periodista Lídia Vilalta va destacar la propera trobada de la Xarxa Mediterrània d’Informació i Comunicació amb Visió de Gènere que se celebrarà al novembre a Roma.

Les Xarxes Internacionals es van establir el 2005 com una xarxa intercontinental per fer visible la desigualtat de gènere en els mitjans i per facilitar que les agendes informatives abastin temes de gènere.

.

.

Dins de COMUNICATS. MANIFESTOS, Comunicació., Gènere. Feminisme., SERVEI DE PREMSA.Noticia | Sense comentaris »

El Govern aprova el Projecte de llei per a una nova ciutadania i per a la igualtat efectiva de dones i homes

Enviat per tonagusi el dia 7th September 2010

 gencat-asic.jpg

 Nota de premsa

07 de setembre del 2010

El Govern aprova el Projecte de llei per a una nova ciutadania i per a la igualtat efectiva de dones i homes

 

   

 • El text estableix les obligacions dels poders públics i els agents socials per fer possible la igualtat efectiva de dones i homes
 • Es tenen en compte tots els àmbits que incumbeixen les dones: mercat de treball; treball familiar, domèstic i de cura; participació; educació; recerca; mitjans de comunicació; salut; empresa; esports; seguretat, etc.
 • Per primera vegada es reuneixen en un sol document totes les referències normatives anteriors

El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei per a una nova ciutadania i per a la igualtat efectiva de dones i homes, que té com a objectiu promoure una societat on les dones puguin desenvolupar les seves capacitats personals i prendre decisions sense limitacions per raó de sexe.

El text estableix les actuacions que han d’incorporar els poders públics catalans per fer efectiu el principi de la igualtat. Es tenen en compte tots els àmbits que incumbeixen les dones: mercat de treball; treball familiar, domèstic i de cura; participació; educació; recerca; mitjans de comunicació; salut; empresa; esports; seguretat, etc.

Malgrat els avenços notoris produïts en els darrers anys, les dades fan palesa una situació encara no normalitzada: les alcaldesses representen només un 12,5% del conjunt de persones titulars de les alcaldies; les professionals que treballen fora de casa dediquen el doble o el triple de temps que els homes a les tasques domèstiques; les dones guanyen, de mitjana, un 28% menys que els homes.

Mesures incloses en el Projecte de llei

 • Les administracions públiques hauran de tenir una representació equilibrada de dones i homes en els seus òrgans de direcció, i vetllar per aquesta presència equilibrada en el repartiment del poder polític i en els càrrecs i activitats on les dones es troben infrarepresentades.
 • La coeducació ha de ser considerada element fonamental per assolir la igualtat de dones i homes, entenent com a coeducació aquesta acció educativa que valora indistintament l’experiència, les aptituds i l’aportació social i cultural de les dones i els homes, en igualtat de drets, sense estereotips sexistes i androcèntrics, ni actituds discriminatòries, per tal de construir una societat sense subordinacions culturals i socials entre dones i homes.
 • Els poders públics han de dur a terme accions per dinamitzar el teixit associatiu femení i han d’incorporar en l’agenda política les aportacions dels col·lectius de dones.
 • Les empreses ha d’incorporar mecanismes per complir amb el principi d’igualtat retributiva de dones i homes.
 • S’ha de crear un òrgan d’assessorament, control i promoció de la igualtat en la negociació col·lectiva.
 • Les administracions públiques han d’incentivar les empreses que realitzin bones pràctiques en matèria de conciliació, i promoure la coordinació dels horaris de les ciutats tenint en compte les exigències laborals, personals i familiars de la ciutadania.
 • Les administracions públiques han de dissenyar projectes integrals específics per a dones en situació de precarietat econòmica i risc d’exclusió social per actuar sobre les causes de la feminització de la pobresa.
 • Les administracions públiques de Catalunya, i els organismes i les entitats que en depenen, han de denegar l’atorgament de subvencions, ajuts, beques i llicències a aquelles empreses i entitats sol·licitants sancionades o condemnades per la realització o tolerància de pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe.
 • Es determinen les actuacions que els mitjans de comunicació han de dur a terme per oferir una imatge adequada a la importància de les aportacions de les dones.

La culminació d’un procés iniciat amb l’Estatut del 1979

Amb aquest text es culmina un procés de reconeixement normatiu dels drets de les dones i de la igualtat efectiva de dones i homes iniciat a Catalunya amb l’Estatut de 1979 i desenvolupat a través de diversos plans d’actuació del Govern de la Generalitat.

Per primera vegada es reuneixen en un sol document totes les referències normatives anteriors (transversalitat de la perspectiva de gènere, informes d’impacte de gènere, accions positives, estadístiques desagregades per sexe, plans d’igualtat, etc.) i se n’estableixen de noves (responsables de gènere, plans de polítiques de dones, obligacions en relació amb subvencions públiques, etc).

El Projecte de llei no estableix sancions, sinó que permet ampliar les actuacions en favor de la igualtat efectiva de dones i homes.

Procés d’elaboració

L’Institut Català de les Dones va iniciar el procés d’elaboració del projecte de llei l’any 2007, a partir de la necessitat, d’una banda, de consolidar les mesures per promoure la igualtat de dones i homes que es porten a terme a Catalunya a partir de les indicacions recollides en plans d’actuació i altra legislació, i de l’altra, d’establir noves actuacions que donin resposta a les aspiracions i necessitats de les dones, tenint en compte la seva diversitat (edat, condició física, procedència, situació social, etc.).

El gener de 2009 es va aprovar el document de bases de la llei, i des d’aleshores el text s’ha elaborat amb la participació de tots els departaments de la Generalitat i dels seus òrgans consultius, entre d’altres, el Consell Nacional de Dones de Catalunya, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, el Consell de la Gent Gran de Catalunya. Aquest document va rebre aportacions a través d’un ampli procés en el qual van participar els ens locals, l’àmbit associatiu i els agents socials. Així mateix, amb la col·laboració del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, es van recollir les valoracions de diversos grup territorials.

Departament/s:

Comunicació del Govern Acció Social i Ciutadania

Dins de Gènere. Feminisme., SERVEI DE PREMSA.Noticia | Sense comentaris »

L’Institut Català de les Dones organitza una jornada de debat sobre la importància de la cooperació interinstitucional en les polítiques de dones

Enviat per tonagusi el dia 17th July 2010

gcc_fs_logogeneralitat.gif

.

17-06-2010 

L’Institut Català de les Dones, adscrit al departament d’Acció Social i Ciutadania, organitza al llarg del dia d’avui la jornada de treball “Les polítiques de dones al món local” on participen prop d’un centenar de persones polítiques i tècniques amb responsabilitats en aquest àmbit en els ens locals. La reunió proposa l’anàlisi de les dinàmiques de treball i cooperació en l’àmbit del món local en matèria de polítiques de dones.

icd11.gifLa presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, Imma Moraleda, la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Marta Selva, i el director del Memorial Democràtic, Miquel Caminal, han obert la sessió que ha tingut lloc a l’Auditori de l’Espai Memorial Democràtic (Via Laietana, 69).

La Jornada s’ha estructurat al voltant de 3 taules rodones dedicades a aprofundir en la gestió de la diversitat femenina des de les politiques de dones, i promoure la cooperació interinstitucional per a l’optimització dels recursos per a les dones, així com a analitzar les perspectives de futur d’aquestes polítiques.

A més de persones expertes en la matèria, la reunió ha comptat amb la participació de Teresa Ginestà, alcaldessa de Mollerussa i presidenta de la comissió de polítiques per a la igualtat de la Federació de Municipis de Catalunya, i Montserrat Roure, alcaldessa de Riudellots de la Selva i presidenta de la Comissió Dona i municipi de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

La jornada és una actuació més en el marc de procés de treball conjunt entre l’Institut Català de les Dones, els ens locals i les entitats municipalistes amb el compromís d’avançar en la transversalitat de les polítiques de dones en el món local. Aquest és un dels principals objectius que estableix el Pla de polítiques de dones del Govern de la Generalitat de Catalunya, 2008-2011.

Gràcies a la col·laboració insterinstitucional s’està consolidant el desplegament de polítiques de dones a tot Catalunya i s’ha creat una xarxa de serveis que dóna resposta, des de la particularitat de cada població o comarca,  a les demandes de les dones. Aquest és el de la xarxa de Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de l’àmbit local sorgida de la formalització de contractes-programa entre l’Institut Català de les Dones i les entitats municipalistes i els ens locals.

Aquests acords, que suposen una inversió de 4.867.104€ per als anys 2009 i 2010, van permetre reforçar l’any passat el funcionament de 82 d’aquests serveis, que s’estima van atendre l’any passat més de 24.000 dones. I enguany està previst signar-ne 20 més. Els SIAD ofereixen informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones: àmbit laboral, social, personal, familiar i altres.

També incrementen l’eficàcia en l’actuació envers la sensibilització social, la prevenció i la detecció de les situacions de violència masclista. Els nous serveis suposaran el desplegament del 100% de la xarxa de SIAD prevista en la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

En la reunió d’avui s’ha aprofundit en el paper d’aquests serveis en el foment de la transversalitat de les polítiques de dones en la seva dimensió local, la coordinació interinstitucional, així com en el foment de la participació de les dones en les polítiques locals i el seu paper en els espais consultius.

 

Plans de polítiques de dones a tot el territori

 

Per altra banda, l’any 2005 l’Institut Català de les Dones va obrir una línia de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de l’elaboració, implementació o desenvolupament de polítiques de dones (plans estratègics de polítiques de dones). Aquesta convocatòria és de caràcter anual i suposa una inversió en 5 anys de 11.634.398 €. Així, aquesta línia de suport al món local que s’ha impulsat els darrers anys ha fet possible el treball conjunt en el marc del desplegament de polítiques de dones a tot el territori català.

Actualment, de les 41 comarques existents, 32 estan desplegant un pla de polítiques de dones i 7 més estan elaborant el seu pla. Pel que fa als municipis, dels 63 municipis amb més de 20.000 habitants, n’hi ha 55 que estan desenvolupant el pla de polítiques de dones i 3 més que l’estant elaborant. Dels municipis amb menys de 20.000 habitants, tenen plans de polítiques de dones 99. A més, 4 entitats supramunicipalistes també tenen pla d’aquestes característiques.

Aquestes dades posen de manifest que el desplegament de plans de polítiques de dones s’estén pràcticament a tot el territori.

La jornada s’ha organitzat amb el suport de la Unió Europea en el marc del Programa Gender 4 Growth. Aquest programa té per objectiu desenvolupar polítiques econòmiques que ajudin a reduir les desigualtats de gènere.

Dins de Institucions. Entitats, Jornades. Trobades. Seminaris. Tallers, SERVEI DE PREMSA.Noticia | Sense comentaris »

El Govern constitueix el màxim òrgan de coordinació institucional en la lluita contra la violència masclista

Enviat per tonagusi el dia 7th July 2010

gcc_fs_logogeneralitat.gif.

07-07-2010 

.

La Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència masclista impulsarà, farà el seguiment i avaluarà les actuacions en aquest àmbit que du a terme el Govern

icd.JPGLa consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, ha presidit aquesta tarda la creació de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència masclista. L’objectiu d’aquesta comissió és impulsar, fer el seguiment i avaluar les actuacions sobre la violència masclista que duu a terme la Generalitat. També s’encarregarà de fomentar la participació i col·laboració del Govern amb les entitats i òrgans de la societat que treballen en aquest àmbit.

La Comissió facilitarà el treball en xarxa amb organismes que treballen contra la violència masclista. Fins ara no existia cap circuit de coordinació nacional entre la Generalitat i les institucions i els agents socials implicats que lluiten contra la violència masclista.

La consellera Capdevila ha subratllat que el nou organisme “impulsa un treball en xarxa de tots els agents que intervenen davant aquesta problemàtica, ja que l’existència de recursos no pot ser operativa sense coordinació”.

Per la seva banda, la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Marta Selva, ha destacat la importància de la Comissió perquè “facilitarà la tasca dels equips professionals que treballen directament amb les dones i les seves filles i fills”.

L’Institut Català de les Dones oferirà suport tècnic, mitjans personals i materials a la Comissió Nacional. Les seves funcions són:

 • Coordinar les actuacions dels diferents departaments de la Generalitat i els organismes relacionats amb la violència masclista.
 • Fomentar instruments de participació, col·laboració i cooperació entre les administracions públiques, les organitzacions socials, els agents econòmics i socials, els grups de dones i les persones professionals dels diferents àmbits com a elements necessàries per a millorar la prevenció, l’atenció i la recuperació.
 • Vetllar pel compliment de les actuacions acordades i avaluar les accions.
 • Formular propostes sobre pràctiques i projectes nous a posar en marxa.

La Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista està presidida per la consellera d’Acció Social i Ciutadania i la presidenta de l’Institut Català de les Dones exerceix la vicepresidència. El nou òrgan, que es reunirà en sessions plenàries dos cops l’any i organitzarà la seva tasca en diferents grups de treball, ha quedat constituït avui per 26 organismes de l’administració de la Generalitat i 39 institucions, organitzacions socials i professionals.

Poden formar part, a discrecionalitat de les pròpies entitats, representants  dels òrgans i les entitats següents:

- Els presidents o presidentes de les meses institucionals dels Circuits Territorials contra la violència masclista

- Consell de l’Audiovisual de Catalunya

- Delegació del Govern a Catalunya

- Membres de la carrera judicial que prestin servei en jutjats o tribunals de Catalunya

- Fiscalia Superior de Catalunya

- Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya

- Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.

- Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya.

- Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya

- Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya

- Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.

- Col·legi de Pedagogs de Catalunya

- Col·legi de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya.

- Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.

- Associació Catalana de Llevadores

- Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya.

- Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

- Consell Nacional de Dones de Catalunya i dues representants d’entitats de dones que integren aquest Consell, proposades pel la Comissió Permanent i nomenades pel Plenari.

- Consell de la Gent Gran de Catalunya

- Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

- Consell Interuniversitari de Catalunya

- Taula de Ciutadania i Immigració

- Federació de Municipis de Catalunya

- Associació Catalana de Municipis i Comarques.

- Una persona de cada Diputació provincial

- Organitzacions sindicals més representatives de l’àmbit de Catalunya.

- Organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de Catalunya.

- Consell de Relacions Laborals


Circuits territorials

La Comissió, com a màxim òrgan de coordinació institucional contra la violència masclista, s’ha constituït un cop s’estan desenvolupant els circuits territorials de les Terres de l’Ebre, Tarragona, Comarques de Lleida, Alt Pirineu i Aran i la Catalunya Central. En aquests moments s’està treballant per constituir el circuit de la comarca del Baix Llobregat.

Els circuits territorials estableixen la coordinació i mecanismes d’actuació per millorar la resposta a les dones que pateixen violència masclista. A Catalunya, a partir del model consensuat, desenvolupen els seus propis itineraris d’atenció a les dones que pateixen violència, coordinant-se amb els nivells locals, comarcals, intercomarcals i ara nacional. En la seva elaboració hi participen àmpliament els ens locals, els grups de dones i les persones professionals implicades en l’abordatge de la violència masclista de cada territori.

Xarxa d’atenció a les dones

 

La Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista aprovada el 2008 preveu la creació de la Xarxa d’atenció a les dones en situació de violència masclista. Aquesta xarxa implica, entre d¡altres, el desplegament dels Centres d’Intervenció Especialitzada (CIE) i dels Serveis d’informació i Atenció a les Dones (SIAD).

Els Centres d’Intervenció Especialitzada ofereixen una atenció integral i recursos al procés de recuperació i reparació de les dones que han estat o estan en situació de violència, així com a llurs filles i fills. Actualment, es disposa d’un total de cinc centres d’aquestes característiques a Catalunya i està prevista la creació de dos més al llarg de l’any 2010. Els CIE estan ubicats a l’Anoia, Girona, Terres de l’Ebre, Tarragona i Baix Llobregat. El 2009 es van atendre 944 dones i 306 infants.

A partir de la col·laboració entre l’ICD i els ens locals s’ha desenvolupat una xarxa de Serveis d’Informació i Atenció a les Dones arreu de Catalunya. L’ICD ja va signar l’any passat acords per a reforçar el funcionament de 82 d’aquests serveis i millorar i apropar l’atenció a les dones en tot el territori de Catalunya i enguany se’n signen 20 més. Els nous serveis suposen el desplegament del 100% de la xarxa de SIADs prevista en la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Els 82 serveis d’aquestes característiques que hi havia l’any passat a Catalunya s’estima que van atendre més de 24.000 dones.

Els SIADs donen informació, orientació i assessorament en tots els aspectes relacionats amb la vida de les dones: àmbit laboral, social, personal, familiar i altres. També incrementen l’eficàcia en l’actuació envers la sensibilització social, la prevenció i la detecció de les situacions de violència masclista.

Servei d’atenció a les dones en situació de violència masclista 900900120

Per altra banda, des de l’Institut Català de les Dones es recorda l’existència, entre d’altres, de serveis d’atenció a les dones en situació de violència com la Línia gratuïta 900 900 120 que atén, a més de telefònicament, a l’adreça de correu electrònic 900900120@gencat.cat , així com a través d’un xat al qual s’accedeix des de la plana web www.gencat.cat/icdones.

Aquest servei, que funciona les 24 hores del dia i els 365 dies l’any, ofereix atenció de forma gratuïta i confidencial a totes les dones que puguin patir una situació de violència masclista en qualsevol de les seves formes. Les persones que accedeixin al servei poden expressar-se en català, castellà, anglès, francès, alemany, italià, rus, àrab, romanès, croat i xinès (mandarí).

Aquest servei va atendre l’any passat 11.977 trucades, i enguany, entre els mesos de gener i juny 5.241.

Dins de SERVEI DE PREMSA.Noticia, violència masclista | Sense comentaris »

Dia contra la Homofòbia i la Transfòbia. S’amplia el protocol contra els delictes homòfobs per odi o discrimina

Enviat per tonagusi el dia 17th May 2010

Nota de premsa del Departament d’Interior

Govern de Catalunya

17/05/2010 

.

Els Mossos d’Esquadra amplien el protocol contra els delictes homòfobs a tots els delictes motivats per odi o discriminació

 

 • El fiscal coordinador de delictes d’odi i discriminació Miguel Angel Aguilar, ha participat al departament d’Interior en la commemoració del Dia contra la Homofòbia i la Transfòbia amb motiu del 20è aniversari de la eliminació de la homosexualitat com a malaltia mental del llistat de la Organització Mundial de la Salut
 • El secretari general d’Interior, Joan Boada, ha agraït la tasca dels Mossos d’Esquadra en aquest camp i ha afirmat que “els ciutadans catalans tenen una policia que els tractarà adequadament, amb professionalitat i eficàcia, tinguin la procedència, cultura, religió o orientació sexual que tinguin
 • El fiscal Aguilar destaca “la serietat, rigor i professionalitat” dels Mossos d’Esquadra i aposta per reforçar la investigació dels delictes motivats per la discriminació
 • L’any 2009, els Mossos van recollir a Catalunya 47 denúncies per delictes homòfobs, el 80% de les quals es van produir a la província de Barcelona

                        

El Fiscal Coordinador del Servei de Delictes d’Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona, Miguel Àngel Aguilar Garcia, ha pronunciat avui una conferència en el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, per commemorar el Dia contra la Homofòbia i la Transfòbia.

El secretari general d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Boada, ha presentat la intervenció del fiscal, que s’ha celebrat amb motiu del 20è aniversari de la eliminació de la homosexualitat com a malaltia mental del llistat de la Organització Mundial de la Salut.

Durant l’acte, que ha tingut lloc al departament d’Interior, Boada ha agraït als Mossos d’Esquadra la tasca que desenvolupen en aquest camp i ha afirmat que “totes les persones que viuen a Catalunya han de saber que tenen una policia que els tracta adequadament, amb professionalitat i eficàcia, tinguin la procedència, cultura, religió o orientació sexual que tinguin“. “Volem crear un clima de confiança que faciliti les denúncies de víctimes que temen ser estigmatitzades a la comissaria i també volem crear consciència d’aquests tipus de delictes per tal que siguin denunciats. La ciutadania ha de saber que té una policia propera i que ha de recórrer a ella si pateix qualsevol acte de discriminació per raó de la seva orientació sexual“, ha afegit el secretari general.

Per Boada, cal evitar l’absència de denúncies ja que això “provoca una forta victimització de les persones que han patit aquest tipus d’agressions. La víctima, en aquestes situacions, se sent degradada, amenaçada i molt vulnerable. Fer aflorar els problemes és el primer pas per trobar-ne la solució“.

Un nou protocol dels Mossos d’Esquadra pels delictes d’odi i discriminació

 

El 28 de juny del 2008, el Cos de Mossos d’Esquadra va fer públic el primer procediment policial d’una policia de la zona mediterrània en què s’implicava directament com a cos policial en la lluita contra la homofòbia/transfòbia. Enguany, a petició del Fiscal coordinador del Servei de Delictes d’Odi i Discriminació, Miguel Àngel Aguilar, el cos va adaptar aquest procediment policial dins el marc de tots els delictes d’Odi i Discriminació. D’aquesta manera s’ha elaborat un nou procediment policial que augmenta el seu camp d’actuació a tots els delictes motivats per l’odi o la discriminació.

Aquest protocol, que ja està en vigor al si dels Mossos d’Esquadra, estableix que s’han d’identificar quins són els il·lícits penals que tenen motivacions racistes o de discriminació religiosa, d’edat, de sexe, d’identitat de gènere, d’orientació política, de nacionalitat, de malaltia o de qualsevol altra circumstància o condició social o personal.

Segons ha explicat Boada, “els objectius del protocol són identificar correctament els fets delictius motivats per la discriminació i l’odi, recollir el tractament específic que s’ha de donar a aquestes diligències policials i permetre donar la resposta penal corresponent a aquestes conductes per tal que no quedin eclipsades en un tipus penal de caràcter genèric“.

Per la seva banda, el fiscal Miguel Àngel Aguilar ha agraït la cooperació “absolutament extraordinària” del cos de Mossos d’Esquadra, l’única policia del conjunt de l’Estat espanyol que “ha adaptat mesures i protocols per tal de poder diagnosticar la discriminació, registrar-la i classificar-la”. En aquest sentit, el fiscal ha destacat el “rigor, la serietat i la professionalitat” del cos de la policia autonòmica de la Generalitat de Catalunya, i en alguns casos, “el ‘carinyo’ i la proximitat vers les víctimes”, ha dit.

El fiscal Miguel Àngel Aguilar ha dit que “estem davant una obra que acaba de néixer amb molts bons resultats”, però que encara hi ha molta feina per fer, encara “hi ha molts delictes que no es denuncien”, en part, per por de les víctimes a ser doblement victimitzades. Entre les seves reivindicacions, Àngel Aguilar creu imprescindible la formació de jutges, policies i fiscals; una llei integral, com la de la violència de gènere, per tal d’arribar a la plena igualtat. També ha reivindicat una unitat de policia judicial especialitzada perquè investigui els casos de discriminació, al mateix temps que ha reivindicat també fiscals especialitzats per ser més eficaços.

L’any 2009, els Mossos van recollir a Catalunya 47 denúncies d’il·lícits amb arrel homòfoba, de les quals, un terç van ser delictes i faltes de lesions, el segon terç eren delictes i/o faltes d’amenaces i vexacions, i el tercer terç van englobar fets molt puntuals de violència domèstica, agressions sexuals, danys i robatoris/furts.

Els principals delictes que pateixen les víctimes d’homofòbia/transfòbia és l’agressió gratuïta, motivada per l’odi i/o l’aversió a una diferent orientació sexual/afectiva o identitat de gènere de la víctima diferent de la heteronormativa.

La segona, reflectida en les denúncies recollides per la policia, són bàsicament conductuals i de convivència: insults, menyspreus continuats en àmbits de treball, veïnals o d’oci. Puntualment també s’han recollit algunes denúncies d’agressions sexuals, denegacions de serveis als que es té dret, violència domèstica, robatori o furts.

El 80% de totes aquestes denúncies s’han produït a la província de Barcelona, 38 casos, 28 dels quals s’han produït només al Barcelonès.
Estudis sobre homofòbia

En l’actualitat, el cos dels Mossos d’Esquadra participa en l’estudi sobre homofòbia Transfòbia que està realitzant el Programa per al Col·lectiu LGTB del Departament d’Acció Social i Ciutadania, col·labora amb els operadors de transports de Barcelona amb la realització d’un vídeo de formació per al seus col·lectius de treballadors i des del Departament també s’ha demanat al Ministeri de l’Interior, a través de la Secretaria d’Estat, que inclogui l’àmbit de l’homofòbia en les aplicacions informàtiques de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

El fiscal coordinador de delictes d’odi i discriminació ha reclamat també la necessitat d’estudis sociològics que visibilitzin amb altres dades (no només amb les denúncies) les situacions que dia a dia viuen les persones que són discriminades per motius de sexe, edat, gènere, origen… El fiscal ha fet una crida per tal que l’Enquesta de Seguretat Pública inclogui preguntes per fer aflorar els delictes per raó d’odi o discriminació.

A l’acte celebrat avui al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació han assistit, entre d’altres, els responsables de l’Oficina de Promoció de Pau i Drets Humans, del Casal Lambda, de l’Associació Catalana d’Empreses per a Gais i Lesbianes, del Programa de no Discriminació de persones GLBT, del Front d’Alliberament Gai, de l’associació Famílies Lesbianes i Gais, del Club Esportiu Panteres Grogues, del Pla Municipal pel col·lectiu LGTB, i del Grup d’Amics GLBT , entre d’altres entitats.

Dia contra l’Homofòbia i la Transfòbia

 

El 17 de maig de 1990, l’Assemblea General de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), va suprimir de la seva llista de malalties mentals l’homosexualitat que, fins llavors, era víctima de prejudicis històrics. Des d’aquesta darrera data, el col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals reconeix el 17 de maig com a símbol de l’eliminació de l’homofòbia i reivindica que l’Alt Comissionat i la Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides l’assenyalin com a Dia Internacional Contra l’Homofòbia, per tal de denunciar, reflexionar i actuar contra aquesta discriminació.

Malgrat els diferents avenços legislatius que s’han produït en els darrers anys a Catalunya i a l’Estat Espanyol en la línia del reconeixement dels drets de gais i lesbianes, la realitat social encara arrossega molts prejudicis que tenen efectes molt negatius especialment sobre els i les adolescents gais, lesbianes i transsexuals que sovint pateixen discriminacions i menyspreu.

Actualment, 80 països en el món criminalitzen la homosexualitat i condemnen els actes sexuals entre persones del mateix sexe amb penes de presó. Nou d’aquest països (Afganistan, Iran, Mauritània, Nigèria, Pakistan, Aràbia Saudí, Emirats Àrabs i Iemen) mantenen per aquests casos la pena de mort. La discriminació basada en l’orientació sexual i en la identitat de gènere no està oficialment reconeguda pels estats membres de les Nacions Unides.

Dins de COMUNICATS. MANIFESTOS, SERVEI DE PREMSA.Noticia, sexualitat | Sense comentaris »

5-6.11.09 Fòrum de les Dones Empresàries del Mediterrani a la Casa Llotja de Mar, barcelona

Enviat per tonagusi el dia 1st November 2009

womenes.png

Enllaç a la web

Dones Emprenedores de la Mediterrània: Noves fronteres 

ASCAME planteja aquest primer fòrum per a dones emprenedores, en constatar que encara que la participació de les dones en els negocis és una realitat recent però creixent a la regió mediterrània en general, sovint falten oportunitats per a les relacions de negocis, particularment en un context internacional.
Per tant, es va decidir crear un fòrum que reunís a dones emprenedores de tots els països mediterranis, les quals comparteixen una llarga tradició de cooperació, de relacions culturals i de comerç.

Aquest fòrum tindrà lloc a Barcelona, una ciutat que sempre ha demostrat tenir una identitat internacional i mediterrània, que sempre ha estat al centre dels negocis de la Mediterrània, també per a les dones emprenedores, i que avui també té interès a sumar-se a aquesta nova iniciativa.

Aquest fòrum ofereix un espai per al diàleg i les relacions entre els sectors privat i públic, i també per a les organitzacions internacionals que treballen a la regió. Els participants podran compartir experiències d’èxit i debatre temes clau, com l’alt cost de la baixa taxa de participació de les dones en l’economia, la visió de les dones sobre els negocis, les dones en la tecnologia i l’educació, i el paper de les associacions internacionals en la promoció de les dones en l’economia.

 PROGRAMA

Llegir tot el post »

Dins de Economia, desenvolupament, Gènere. Feminisme., Jornades. Trobades. Seminaris. Tallers, NOTÍCIES Mediterrània, SERVEI DE PREMSA.Noticia | Sense comentaris »

Barcelona es converteix en la capital econòmica de la Mediterrània

Enviat per tonagusi el dia 30th October 2009

Nota de Premsa de la Cambra de Comerç de Barcelona

III Setmana Mediterrània de Lideratge Econòmic

· Més de 300 empresaris i representants d’institucions participen en la consolidació de la capitalitat econòmica de Barcelona a la Mediterrània
· Barcelona vol ser el punt de trobada de les dones empresàries i emprenedores dels
països de la zona.
· L’IEMed organitza reunions de nivell internacional per concretar projectes per la Unió per la Mediterrània.
· Durant el I Fòrum de Dones Emprenedores es crearà l’observatori Dona i Empresa de la Mediterrània
Del 2 al 6 de novembre tindrà lloc a Barcelona, la III Setmana Mediterrània de Líders
Econòmics, organitzada per ASCAME (l’Associació de Cambres de Comerç de la
Mediterrània), la Cambra de Comerç de Barcelona amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i Afaemme.
La setmana s’estructurarà en tres blocs diferenciats:
· El VI North Africa Business Development Forum (NABDF), organitzat amb l’IEMed.
· L’Economic Forum of the Mediterranean City (Meda City Forum), organitzat amb
l’Ajuntament de Barcelona.

· Forum of Mediterranean Women Entrepreneurs, en col·laboració amb l’Afaemme
(Asociación de Federaciones y Asociaciones de Empresarias del Mediterráneo).
· Barcelona Euromed Forum, organitzat amb l’IEMed.

Llegir tot el post »

Dins de Economia, desenvolupament, Gènere. Feminisme., Habitatge. Urbanisme, Institucions. Entitats, Jornades. Trobades. Seminaris. Tallers, Medi Ambient. Sostenibilitat., NOTÍCIES Mediterrània, SERVEI DE PREMSA.Noticia | Sense comentaris »

Acció Social i l’Institut Català de les Dones condemnen l’assassinat d’una dona a Badalona

Enviat per tonagusi el dia 31st August 2009

El Govern fa una crida a les dones per a què demanin l’ajuda necessària davant qualsevol indici de perill i recorda l’existència de serveis especialitzats com la Línia 900 900 120

El Departament d’Acció Social i Ciutadania, a través de l’Institut Català de les Dones (ICD), manifesta el seu condol i condemna per l’assassinat ahir d’una dona de Badalona, presumptament a mans de la seva parella.

La consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, i la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Marta Selva, han expressat el seu rebuig a la violència masclista i el ferm compromís del Govern en la lluita contra aquesta xacra, així com la importància que la societat actuï de forma contundent en contra d’aquesta violència i no es consenteixi cap manifestació que la justifiqui.

Una de les causes de la violència contra les dones és la pervivència d’imaginaris culturals i socials que justifiquen els models masclistes de possessió i domini que neguen l’autonomia de les dones. És per aquesta raó, ha explicat la consellera Capdevila, que “des del Govern es s’han impulsat lleis i programes amb una estratègia integral basada en oferir atenció a les dones, però també en donar molta importància als aspectes preventius, a les mesures de sensibilització i a la detecció precoç”. En el mateix sentit s’ha expressat la presidenta de l’ICD, qui ha dit que “la prevenció és l’eina bàsica que pot permetre que la societat avanci cap a una nova cultura basada en vincles satisfactoris i no dominants”.
 

El Govern fa una crida a les dones per a què demanin l’ajuda necessària davant qualsevol indici de perill i recorda l’existència, entre d’altres, de serveis especialitzats com la Línia telefònica gratuïta 900 900 120 i els serveis municipals o comarcals d’informació i atenció a les dones (SIAD).
 

L’ICD també ofereix suport als ajuntaments afectats per una situació extrema de violència masclista i posa a la seva disposició un servei d’assistència psicològica immediata i especialitzada amb l’objectiu d’iniciar un procés de reparació de les conseqüències traumàtiques d’un fet d’aquestes característiques. Aquest servei està adreçat a l’entorn familiar i social de les dones assassinades, així com a les víctimes d’agressions molt greus i el seu entorn.
 

Per altra banda, el Govern de la Generalitat es persona, si s’escau, com a acusació popular en el judici contra els agressors en els casos d’assassinat.

Si voleu anul·lar o modificar la vostra subscripció a aquests comunicats feu la petició al departament o organisme emissor, el mail del qual trobareu a www.gencat.cat/premsa Plaça Pere Coromines 1 – Barcelona 93 495 16 02  icd.comunicacio@gencat.cat  http://www.gencat.cat/premsa/dones

Dins de COMUNICATS. MANIFESTOS, NOTÍCIES Catalunya: institucions nacionals, SERVEI DE PREMSA.Noticia, violència masclista | Sense comentaris »

Una voluntària lleidatana deportada d’Israel

Enviat per tonagusi el dia 11th August 2009

From: moviments.cat <info@moviments.cat>
Date: 11/08/2009 01:49

Natàlia G. T.  de l’entitat cultural lleidatana: ISISH (Iniciativa Solidària Internacional de Suport Humanitari), membre de la Xarxa d’Enllaç amb Palestina, volà cap a Tel Aviv el passat dia 3 d’agost  per coordinar l’arribada d’un grup de nens palestins que havien participat en unes activitats organitzades per ISISH a Lleida i altres indrets del territori català.

En arribar a l’aeroport va ser tancada en un calabós durant tota la nit, al dia següent va ser interrogada durant hores i sense donar cap més explicació que la de “seguretat nacional”, que sembla justificar totes les vulneracions de drets individuals, va ser deportada en el primer vol de tornada a Madrid; ho explica aquesta entitat en un comunicat.
Els fets coincideixen amb la marxa cap a Palestina d’un grup de musics catalans per tocar en diferents espais públics i privats i compartir la seva experiència amb músics palestins.
Més info: palestina.cat

Dins de 1, Drets dels Pobles, Moviments Socials. ONG, NOTÍCIES Catalunya moviments socials, NOTÍCIES Mediterrània, Pau. Resolució de conflictes, SERVEI DE PREMSA.Noticia | Sense comentaris »

MOSTRA DE DOCUMENTALS SOLIDARIS DE BARCELONA

Enviat per tonagusi el dia 6th August 2009

El programa “Tots per Tots”, que emet diàriament COM Ràdio,  organitza una Mostra dels documentals que fan periodistes i cooperants catalans sobre la realitat del Tercer Món per donar a conèixer la seva feina  i el material àudiovisual que elaboren les ONGs que intervenen en el terreny de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional.Aquesta Mostra pretén donar visibilitat al material realitzat per persones, entitats i administracions que troben dificultats per difondre els seus treballs solidaris als grans mitjans àudiovisuals. DATES.Dissabte 3 d’octubre i diumenge 4 d’octubre de 2009 HORARISDissabte 3 d’octubre de 12 a 14:30 hores i de 16 a 24 hores.

Diumenge 4 d’octubre, de 12 a 14:30 hores i de 16 a 19:30 hores.

 ESCENARI.La “Mostra de Documentals Solidaris” es projectarà a les aules 1 i 2 del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. La Mostra serà una secció especial dedicada a temes de solidaritat internacional i cooperació al desenvolupament en el marc del novè Docúpolis “Festival Internacional de Documentals de Barcelona.    CONTINGUT.Dos dies de passi de documentals realitzats per periodistes i personal vinculat al món de la solidaritat, amb videos promocionals o de difusió de les ONGs solidaris i humanitaris intercalats.És a dir, la Mostra de Documentals Solidaris de Barcelona inclourà:-         Documentals elaborats per periodistes i persones o entitats vinculades a la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional.-         Videos promocionals i petits documentals de denúncia-         Un debat entre documentalistes “solidaris” per debatre la situació del sector. COORDINACIÓLa realització d’aquesta “I Mostra de Documentals Solidaris” corre a càrrec dels responsables del programa “Tots x Tots”, de COM Ràdio, en coordinació amb l’equip organitzador del Festival Docúpolis. SUPORTS INSTITUCIONALS.Aquesta Mostra compta amb el suport de la Direcció de Cooperació i Pau de l’Ajuntament de Barcelona 

Dins de Cinema, audiovisuals..., Comunicació., Cultura, Moviments Socials. ONG, NOTÍCIES Catalunya moviments socials, SERVEI DE PREMSA.Noticia | Sense comentaris »