Les nostres capacitats com ASC

nimacion20socioculturalclipmage0021.jpg

L’animador sociocultural haurà de tenir la capacitat de programar intervencions d’ASC en relació amb un col•lectiu analitzant la informació que ell mateix aconseguisca de la mateixa, a més de la que els hi sigua transmesa per la seua empresa o entitat, han d’interpretar aquets informació per aconseguir els objectius de desenvolupament socials marcats. Per altra banda ha de organitzar els recursos socioculturals fent valer les lleis. Adaptant-se a canvis per millorar el rendiment i redactant els informesque li siguen sol•licitats. Haurà d’aplicar també les tècniques de grup oportunes si adaptades al col•lectiu per aconseguir en la mesura del possible el seu desenvolupament maduratiu cap a l’autonomia personal dintre de la comunitat i el grup però a més gaudint del seu oci i temps lliure. L’ASC haurà de programar i dinamitzar a més les activitats que li han sigut assignades fent costat als usuaris de les activitats i fent un control òptim dels materials i equips que s’utilitzen. També avaluarà seguint les directrius del pla d’avaluació assignat, comprovant com s’està desenvolupant una activitat i si s’adequa al programa. La tasca de l’ASC també inclou la capacitat d’adaptació i anàlisi dels canvis del medi on ell du a terme la seua intervenció siguent capaç a més d’aprofitar-los per poder complir els objectius de la intervenció, corregint i augmentant, i tenint un tracte correcte i personalitzat amb l’usuari. La relació amb el grup de treball corresponent ha de ser necessàriament coordinada, cooperativa, tolerant, participativa i amb actuacions adaptades als objectius generals del grup. Pel que respecta al personal al seu càrrec ha de realitzar la tasca d’organitzar-los i dirigir-los cap a l’objectiu marcat, controlant i informant de les modificacions oportunes i decidint eficaçment front imprevistos. Davant una situació problemàtica d’emergència ha d’actuar amb celeritat i en la direcció adecuada tant en les seues actuacions com en les dels seus companys d’equip, dirigint ,si està dins de les seues competències, i organitzant les actuacions a seguir i si no està dintre de les seues competències, informant adequadament als que tenen aquestes competències. Resoldre els problemes i prendre les decisions oportunes sobre les seues matèries, consultant sempre a altres òrgans de gestió per si els afecta aquesta decisió també és una de les capacitats de l’ASC.

Deixa una resposta

*
Per comprovar que ets una persona, i no un programa automatic que deixa comentaris-spam, copia la paraula que veus a la imatge.
Anti-Spam Image

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.