Sobre les “fàbriques culturals”

29 de March del 2011

recinterf.jpg

Cub Granollers
www.rocaumbert.cat

És un suport integral de creació a un sector potencialment realitzador per aquell que el practica i potencialment econòmic, no em d’oblidar que la música pop-rock mou un volum de negoci gens menyspreable i tenir a qualsevol localitat un grup que finament obté un èxit a escala nacional o internacional és una eina per situar la població en el mapa. El mimar a aquests grups amb una infraestructura d’aquest calat fa que es multiplique proporcionalment a més l’interés per la cultura participativa.
Anant per parts, pel que respecta als locals d’assaig, només la seguretat que et dona que sempre que ho necessites tindràs un lloc on desenvolupar la millora del teu directe o on crear les peces musicals, fa que en aquest sentit es multiplique la possibilitat de tenir futures bandes de rock de qualitat, assentades i realitzades. Per altra banda si allò que has creat als locals d’assaig no pots materialitzar-ho o almenys clarificar, el que fas escoltant-ho en una maqueta feta en un xicotet estudi és millorar qualitativament el teu producte, per això és essencial comptar amb aquest servei en una fàbrica cultural, cosa que entra en competència amb els estudis de gravació perquè aquest són ja per gravar un disc seriós. Finalment pel que respecta a oferir un espai on exposar de cara al públic el que fas és importantíssim, suplir la manca de sales de concerts sobretot a poblacions mitjanes és també un dels objectes de que a una fàbrica cultural hi hagi una sala de concerts on els grups que comencen i els consolidats poden interpretar les seues creacions i per altra banda repercuteix en la població que s’interessaria més per aquest tipus de música.

Les nostres capacitats com ASC

29 de March del 2011

nimacion20socioculturalclipmage0021.jpg

L’animador sociocultural haurà de tenir la capacitat de programar intervencions d’ASC en relació amb un col•lectiu analitzant la informació que ell mateix aconseguisca de la mateixa, a més de la que els hi sigua transmesa per la seua empresa o entitat, han d’interpretar aquets informació per aconseguir els objectius de desenvolupament socials marcats. Per altra banda ha de organitzar els recursos socioculturals fent valer les lleis. Adaptant-se a canvis per millorar el rendiment i redactant els informesque li siguen sol•licitats. Haurà d’aplicar també les tècniques de grup oportunes si adaptades al col•lectiu per aconseguir en la mesura del possible el seu desenvolupament maduratiu cap a l’autonomia personal dintre de la comunitat i el grup però a més gaudint del seu oci i temps lliure. L’ASC haurà de programar i dinamitzar a més les activitats que li han sigut assignades fent costat als usuaris de les activitats i fent un control òptim dels materials i equips que s’utilitzen. També avaluarà seguint les directrius del pla d’avaluació assignat, comprovant com s’està desenvolupant una activitat i si s’adequa al programa. La tasca de l’ASC també inclou la capacitat d’adaptació i anàlisi dels canvis del medi on ell du a terme la seua intervenció siguent capaç a més d’aprofitar-los per poder complir els objectius de la intervenció, corregint i augmentant, i tenint un tracte correcte i personalitzat amb l’usuari. La relació amb el grup de treball corresponent ha de ser necessàriament coordinada, cooperativa, tolerant, participativa i amb actuacions adaptades als objectius generals del grup. Pel que respecta al personal al seu càrrec ha de realitzar la tasca d’organitzar-los i dirigir-los cap a l’objectiu marcat, controlant i informant de les modificacions oportunes i decidint eficaçment front imprevistos. Davant una situació problemàtica d’emergència ha d’actuar amb celeritat i en la direcció adecuada tant en les seues actuacions com en les dels seus companys d’equip, dirigint ,si està dins de les seues competències, i organitzant les actuacions a seguir i si no està dintre de les seues competències, informant adequadament als que tenen aquestes competències. Resoldre els problemes i prendre les decisions oportunes sobre les seues matèries, consultant sempre a altres òrgans de gestió per si els afecta aquesta decisió també és una de les capacitats de l’ASC.

BEN RETROBAT

27 de March del 2011

De vegades em dona la sensació que Internet acabarà essent la nostra empremta de per vida, ni vius ni morts ens em podrem desempallegar… ho dic a resultes de la sorprenent troballa que ha estat per a mi trobar aquest mateix blog on us escric aquestes paraules, sí, encara que parega increïble, algun dia del meu passat vaig decidir obrir-me un blog personal que pel que siga vaig acabar per deixar a banda fins a tal punt d’oblidar-me’n completament. Sorpresa la meua quan per a ficar en marxa un blog per a l’assignatura d’Animació Cultural, comprove que algú ha registrat un blog amb el meu correu electrònic “maleïts hackers, ja m’han suplantat la identitat per crear una pàgina impròpia de mi” més si el títol era Somnis de Neó però immediatament me’n he adonat que somnis de neó és un tram de la cançó de El Corredor Polonès (el meu grup) Roig Assassinat i a partir d’ací vaig lligant caps fins a concloure que era poc probable que tingués un seguidor del grup boig paranoic que m’ha suplantat la identitat per fer un blog sobre mi… Doncs no, el boi sóc jo mateix, més que boig desmemoriat crònic, doncs res, benviguts i benvingudes als Somnis de Neó Somnis de Neó

Benvinguts

27 de November del 2006

Hola:

Somnis de neò és un espai d’opinió i actualitat musical, social, cultural, política i demés assumptes que m’importen o no, a mi com a persona.

Em presente… sóc Marc Polonès, membre del grup de culte del segle XXII “el corredor polonès”. Cantant (o això intente ser) del grup i realitzador de gran part de les lletres del mateix.

Hola, mon!

27 de November del 2006

Benvingut a cat.bloctum.com. Aquesta es la teva primera entrada. Pots editar-la o esborrar-la, i posar-te a bloguejar!