Ritme i rima

Enviat el 14 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Taller de tècniques Mnemotècniques.

Posar  música a un text, recitar-lo com si d’una poesia es tractés.  

Exemple: Crear petits versos amb les paraules que s’han de memoritzar.

0 comentaris.

Recordar el context

Enviat el 14 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Taller de tècniques Mnemotècniques.

Sovint resulta més fàcil recordar quelcom si es tracta de visualitzar el moment en el què s’estava estudiant un material. 

Exemple: Estava al balcó del pis, era divendres per la nit; recordo que estava escoltant música d’Elvis Presley i duia una samarreta groga,…

0 comentaris.

Mètode dels “loci”

Enviat el 14 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Taller de tècniques Mnemotècniques.

1. Cal memoritzar molt bé una sèrie d’imatges mentals de llocs coneguts que tinguin un ordre lògic o natural (per ex.: les habitacions de casa).

2. De cadascun dels elements de la informació que volem aprendre es visualitza i s’associa a la imatge de cada un dels llocs del nostre sistema, seguint l’ordre establert.  

3. Quan volem recordar la informació, només necessitem fer un passeig imaginari i ordenat pels diferents llocs del nostre sistema i “recollir”, recuperar el fragment d’informació que havíem dipositat en cadascun.

0 comentaris.