Sentit de la mnemotècnia

Enviat el 14 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Taller de tècniques Mnemotècniques.

Les tècniques de memòria sorgeixen per tractar d’evitar l’oblit de la informació que pensem que ens pot ser útil en el futur.

0 comentaris.

Principis bàsics de les mnemotècnies

Enviat el 14 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Taller de tècniques Mnemotècniques.

  • Visualitzacio

L’ús d’imatges visuals afavoreix el record de la informació.  

  • Associació

L’associació d’una informació amb altres informacions augmenta la seva accessibilitat.

  • Organització

El material organitzat és més fàcil d’aprendre que el material desorganitzat perquè facilita la codificació i la recuperació.

  • Atribució de significat

És la relació que la persona pot establir entre aquesta informació i altres informacions desades en la seva memòria a llarg termini.

0 comentaris.

Consells per a RECORDAR

Enviat el 14 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Taller de tècniques Mnemotècniques.

  • Divideix i venceràs !
  • Descansa i repeteix
  • Ataca per tots els fronts
  • Repassa
  • Respecta el teu temps
  • Treballa i no et preocupis

0 comentaris.

Comparar o contrastar

Enviat el 14 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Taller de tècniques Mnemotècniques.

Recordem quelcom perquè s’assembla o es diferencia d’alguna cosa que ja coneixem.  

Exemple: La 2a. Guerra Mundial va començar l’any que va néixer el meu pare.

0 comentaris.

Associació per exemples

Enviat el 14 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Taller de tècniques Mnemotècniques.

Quan estudiem el significat d’una paraula (per exemple, hipotenusa) tot utilitzant una frase en la que se’n faci referència.

Exemple: en un triangle rectangle, el costat de major longitud i el costat oposat a l’angle recte és igual a la hipotenusa

0 comentaris.

Analogies

Enviat el 14 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Taller de tècniques Mnemotècniques.

Busquem semblants…. 

Exemple: El nom d’una persona ens recorda al nom d’una artista.  

0 comentaris.

Associacions il·lògiques

Enviat el 14 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Taller de tècniques Mnemotècniques.

Tractem de memoritzar la llista de la compra (llet, galetes, tomàquet, pa i ceba) realitzant associacions sense sentit: 

 “Una galeta es va banyar en un got de llet, però quan anava a llençar-s’hi de cap va veure que estava vermella com un tomàquet i que hi havia flotant un tros de pa jugant amb una ceba.”

0 comentaris.

Fraccionament de la informació

Enviat el 14 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Taller de tècniques Mnemotècniques.

Si volem recordar un número de telèfon, per exemple, ”917104026″ ens  resultarà més fàcil si el dividim:  

“91-710-40-26″

0 comentaris.

Agrupació

Enviat el 14 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Taller de tècniques Mnemotècniques.

Es tracta de fer el contrari que en el fraccionament de la informació. Per exemple, en la següent cadena de números: 

3 – 3 – 4 – 7 – 3 – 7 – 9 – 0 – 9 – 0 – 8  

resulta més fàcil de memoritzar si s’agrupa: 334 – 737 – 909 – 08

0 comentaris.

Exageració

Enviat el 14 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Taller de tècniques Mnemotècniques.

La memòria es més receptiva davant quelcom absurd. La singularitat facilita la memorització: com més original sigui una informació millor es retindrà.

0 comentaris.