Beneficis de la conciliació de la vida familiar i laboral

Enviat el 9 August 2010 per Lola Márquez.
Categories: Taller de Conciliació de la vida familiar i laboral.

personal7.jpgfamiliar6.jpgsocial5.jpg  

Entre les repercussions positives de conciliar la vida familiar i laboral trobem:

  • Increment de la qualitat de vida
  • Harmonització entre el temps de vida laboral-personal-familiar
  • Millora de les relacions laborals-personals-familiars
  • Reducció de distrès. Augment d’eutrès
  • Disminució de l’exclusió social
  • Realització de carrera professional. Increment del rendiment productiu
  • Temps per a l’enriquiment personal
  • Construcció d’una societat més igualitària i compromesa, més cívica i solidària

0 comentaris.

Pla d’acció per a la conciliació de la vida familiar i laboral

Enviat el 9 August 2010 per Lola Márquez.
Categories: Taller de Conciliació de la vida familiar i laboral.

conciliacio.jpg

Per tal que la conciliació familiar-laboral sigui efectiva, es tracta de posar en una balança:

Primer: els valors més profunds, objectius i prioritats personals, laborals i familiars.

Segon: cercar estratègies que facin reduïr les exigències (RE) i incrementar els recursos (IR) en tres dimensions (conductual, emocional i cognitiva).

L’objectiu a perseguir és aconseguir temps de qualitat per assolir equilibrar aquesta balança. 

0 comentaris.