Beneficis de la conciliació de la vida familiar i laboral

Enviat el 9 August 2010 per Lola Márquez.
Categories: Taller de Conciliació de la vida familiar i laboral.

personal7.jpgfamiliar6.jpgsocial5.jpg  

Entre les repercussions positives de conciliar la vida familiar i laboral trobem:

 • Increment de la qualitat de vida
 • Harmonització entre el temps de vida laboral-personal-familiar
 • Millora de les relacions laborals-personals-familiars
 • Reducció de distrès. Augment d’eutrès
 • Disminució de l’exclusió social
 • Realització de carrera professional. Increment del rendiment productiu
 • Temps per a l’enriquiment personal
 • Construcció d’una societat més igualitària i compromesa, més cívica i solidària

0 comentaris.

Pla d’acció per a la conciliació de la vida familiar i laboral

Enviat el 9 August 2010 per Lola Márquez.
Categories: Taller de Conciliació de la vida familiar i laboral.

conciliacio.jpg

Per tal que la conciliació familiar-laboral sigui efectiva, es tracta de posar en una balança:

Primer: els valors més profunds, objectius i prioritats personals, laborals i familiars.

Segon: cercar estratègies que facin reduïr les exigències (RE) i incrementar els recursos (IR) en tres dimensions (conductual, emocional i cognitiva).

L’objectiu a perseguir és aconseguir temps de qualitat per assolir equilibrar aquesta balança. 

0 comentaris.

Sentit de la mnemotècnia

Enviat el 14 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Taller de tècniques Mnemotècniques.

Les tècniques de memòria sorgeixen per tractar d’evitar l’oblit de la informació que pensem que ens pot ser útil en el futur.

0 comentaris.

Principis bàsics de les mnemotècnies

Enviat el 14 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Taller de tècniques Mnemotècniques.

 • Visualitzacio

L’ús d’imatges visuals afavoreix el record de la informació.  

 • Associació

L’associació d’una informació amb altres informacions augmenta la seva accessibilitat.

 • Organització

El material organitzat és més fàcil d’aprendre que el material desorganitzat perquè facilita la codificació i la recuperació.

 • Atribució de significat

És la relació que la persona pot establir entre aquesta informació i altres informacions desades en la seva memòria a llarg termini.

0 comentaris.

Consells per a RECORDAR

Enviat el 14 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Taller de tècniques Mnemotècniques.

 • Divideix i venceràs !
 • Descansa i repeteix
 • Ataca per tots els fronts
 • Repassa
 • Respecta el teu temps
 • Treballa i no et preocupis

0 comentaris.

Comparar o contrastar

Enviat el 14 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Taller de tècniques Mnemotècniques.

Recordem quelcom perquè s’assembla o es diferencia d’alguna cosa que ja coneixem.  

Exemple: La 2a. Guerra Mundial va començar l’any que va néixer el meu pare.

0 comentaris.

Associació per exemples

Enviat el 14 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Taller de tècniques Mnemotècniques.

Quan estudiem el significat d’una paraula (per exemple, hipotenusa) tot utilitzant una frase en la que se’n faci referència.

Exemple: en un triangle rectangle, el costat de major longitud i el costat oposat a l’angle recte és igual a la hipotenusa

0 comentaris.

Analogies

Enviat el 14 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Taller de tècniques Mnemotècniques.

Busquem semblants…. 

Exemple: El nom d’una persona ens recorda al nom d’una artista.  

0 comentaris.

Associacions il·lògiques

Enviat el 14 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Taller de tècniques Mnemotècniques.

Tractem de memoritzar la llista de la compra (llet, galetes, tomàquet, pa i ceba) realitzant associacions sense sentit: 

 “Una galeta es va banyar en un got de llet, però quan anava a llençar-s’hi de cap va veure que estava vermella com un tomàquet i que hi havia flotant un tros de pa jugant amb una ceba.”

0 comentaris.

Fraccionament de la informació

Enviat el 14 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Taller de tècniques Mnemotècniques.

Si volem recordar un número de telèfon, per exemple, ”917104026″ ens  resultarà més fàcil si el dividim:  

“91-710-40-26″

0 comentaris.