Planificació del Projecte Professional

Enviat el 10 August 2010 per Lola Márquez.
Categories: Projecte professional.

planificacio-del-projecte-professional.jpg

Planificar vol dir pensar en tot allò que serà necessari dur a terme, quant i com ho duré a terme i avaluar si ho estic fent correctament. Una bona planificació del Projecte Professional hauria de passar per:

 1. Concretar les fites
 2. Informar-se, formar-se, fer estades en empreses en la modalitat de pràctiques laborals
 3. Saber de quin temps disposo i de quant temps es necessita per assolir l’objectiu-resultat
 4. Fer un exercici d’autoconeixement per avaluar quines són les competències que tinc, quines són les que em falten i/o necessito millorar, establir una xarxa de contactes personals,…
 5. Com verficaré els objectius-procés i l’objectiu-resultat? Quan i de quina manera ho faré?

0 comentaris.

Elements del Projecte Professional

Enviat el 10 August 2010 per Lola Márquez.
Categories: Projecte professional.

projecte-professional.jpg

Per tal de definir el Projecte Professional cal establir un objectiu d’inserció laboral, quines són les fites a assolir, què faré per aconseguir-ho, de quin temps disposo i quant temps necessito així com fer les comprovacions pertinents per confirmar que estic transitant correctament cada objectiu -procés fins arribar a l’objectiu -resultat.  

QUÈ VULL?

 • Es tracta de definir els meus interessos i motivacions
 • També cal pensar en alternatives/opcions a aquest objectiu/s d’inserció laboral

QUÈ EM DEMANA EL MERCAT LABORAL?

 • Quin és el perfil professional exigit en relació al meu objectiu laboral

QUÈ TINC?

 • Anàlisi del meu grau d’ocupabilitat (formació, experiència, competències clau,…)

QUÈ NECESSITO?

 • Anàlisi dels meus punts febles en relació a la necessitat de millorar la meva ocupabilitat. Es tracta de desenvolupar les competències adequades per esdevenir punts forts.

AMB QUINS RECURSOS COMPTO?

 • Anàlisi del temps i del networking (xarxa de recursos personals)

0 comentaris.