Desplegament de Competències

Enviat el 9 August 2010 per Lola Márquez.
Categories: Desplegament de competències.

desplegament-competencies.jpg

0 comentaris.

Què és l’escolta activa?

Enviat el 8 February 2007 per Lola Márquez.
Categories: Desplegament de competències.

Les relacions socials, la quantitat i qualitat de les nostres interaccions amb els altres, se situen entre els factors imprescindibles per al benestar emocional. I a més, tota interrelació entre éssers humans s’inicia quan algú comunica quelcom i un altre atén. Un parla i l’altre escolta. Però d’escoltar, també se n’ha d’aprendre. Escoltar és una competència essencial del Coach. Ara ja fa uns quants anys, els psicòlegs nord-americans Matthew McKay, Martha Davis I Patrick Fanning van escriure un magnífic tractat sobre comunicació que van publicar amb el títol de Messages: The Communication Skills Boock (Missatges: el llibre de les tècniques de comunicació). Els autors afirmen que escoltar de veritat es basa en la intenció de fer una d’aquestes quatre coses:

 1. Entendre algú
 2. Gaudir amb algú
 3. Aprendre alguna cosa
 4. Ajudar o consolar

La clau per escoltar de debò és voler escoltar i posar-s’hi. Si t’esforces per concentrar-te i escoltar activament, la teva manera d’escoltar millora en pocs dies o setmanes. Algunes persones tenen autèntiques dificultats per escoltar perquè disposen d’uns hàbits inadequats i comenten certs errors que dificulten l’escolta activa. McKay, Davis i Fanning enumeren els següents errors o hàbits incorrectes:

 1. Comparar o comparar-se.
 2. Endevinar el que pensa l’altre. Fer suposicions.
 3. Estar preparant el comentari següent.
 4. Estar únicament interessat en algun tipus d’informació i desatendre la resta.
 5. Jutjar, etiquetar, prejutjar.
 6. Pensar en altres coses.
 7. Donar consells.
 8. Buscar desacords. Discutir.
 9. Tenir la raó. Fer els possibles per evitar equivocar-te.
 10. Canviar de tema. Fer bromes per evitar l’altre.
 11. Estar únicament pendent d’agradar a l’altre.

Per millorar l’habilitat eficaçment, suggereixen que se segueixen aquests quatre passos:

a)     Escoltar activament requereix implicar-se en la comunicació intentant aclarir i resumir el que diu l’altre, fent preguntes i retroalimentant-lo.

b)     Escoltar amb empatia implica intentar escoltar no només allò que ens diuen, sinó comprendre el que ens volen dir i tenir present el que poden sentir amb allò que ens comuniquen. Per això és fonamental disposar d’un mínim de control emocional. La capacitat d’escoltar disminueix naturalment quan algú està enfadat o té una actitud crítica o autocompasissiva.

c)     Escoltar amb la ment oberta implica alliberar-se de prejudicis i estar disposat a canviar d’opinió, sense por a no tenir la raó. És a dir, estar disposat a escoltar sense jutjar ni condemnar.

d)     Escoltar amb coneixement implica comparar el que s’ha dit amb el teu coneixement personal i escoltar i observar les congruències o, el que és el mateix, estar pendent de demanar aclariments i reaccionar davant les discrepàncies.

Salmurri, Ferran (2004) Llibertat emocional. Edicions La Magrana, S.A.: Barcelona

0 comentaris.

Introducció a la Intel·ligència Emocional (I.E.)

Enviat el 5 February 2007 per Lola Márquez.
Categories: Desplegament de competències.

competencies-emocionals.jpg

El paradigma del funcionament de la ment humana ha portat de cap, i segueix portant-hi, els científics i pensadors de totes les èpoques. Quin és el seu funcionament? Com pensa l’home? Quins motius el porten a reaccionar de certes maneres davant situacions diferents? Com procedeix la ment humana, la seva intel·ligència?

Molts, com Erasme, han estat els que han volgut imposar la raó vers l’emoció o, fins i tot, afirmar que es tracta de dos conceptes sense relació alguna.

Els nous avenços en neuropsicobiologia posen de manifest l’estreta relació entre raó i emoció, tot emfatitzant aquesta última i donant-li la importància que es mereix.

Afirmat, doncs, aquesta necessitat de conèixer les nostres emocions per a poder desenvolupar-nos de manera eficient i fer més fàcil i productiu el nostre pas per la vida, s’han analitzat els condicionaments idonis per a conscienciar-nos de les nostres emocions.

El primer pas i possiblement més important recau en l’educació. Els pares i professors han d’estimular al màxim el potencial emocional dels nens perquè aquests tinguin una bona base emocional.

Davant d’una societat en constant evolució i gràcies a la innovació tecnològica, s’ha arribat a desvetllar un dels misteris en la història de la humanitat: el funcionament exacte de la massa de cèl·lules mentre estem pensant, sentint, imaginant…

Aquestes investigacions donen com a resultat dades neurobiològiques que evidencien que ni la por, ni la ràbia i/o l’alegria, ens impulsarien a la guerra o a l’amor, si no és amb la intervenció de la Intel·ligència Emocional. Així doncs, cal aclarir que la Intel·ligència emocional ve donada a partir de la interacció del cor i la ment humana, o dit d’una altre manera, és l’equilibri harmònic entre emocions i sentiments.

Fins fa poc es pensava que la consecució d’objectius a molts nivells estava directament relacionat i determinat pel coeficient intel·lectual de l’individu, però ara es fa palès, que és gràcies a la intel·ligència emocional que l’individu obté resultats exitosos en àmbits tan elementals i claus com poden ser la salut, el treball, les relacions personals, etc.

Habilitats pràctiques

Les habilitats pràctiques que es desprenen de la Intel·ligència Emocional poden classificar-se en dos àrees:

Intrapersonals

Habilitats necessàries per comprendre qui som i el per què de les nostres actuacions. Parteixen del coneixement propi de les nostres emocions i sentiments. Aquestes habilitats són: autoconeixement, control emocional i automotivació. 

Interpersonals

Habilitats que desenvolupen en relació a l’adaptació al món extern. Aquestes habilitats són: empatia i habilitats socials.

Àmbits d’intervenció

La Intel·ligència Emocional (IE) és una capacitat involucrada en els contexts més pròxims a l’ésser humà, com pot ser la família, l’escola, el treball, i altres llocs en general.

0 comentaris.

Com estic d’Intel·ligència Emocional?

Enviat el 31 January 2007 per Lola Márquez.
Categories: Desplegament de competències.

“Las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen más probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida, y de dominar los hábitos mentales que favorezcan su propia productividad; las personas que no pueden poner cierto orden en su vida emocional libran batallas interiores que sabotean su capacidad de concentrarse en el trabajo y pensar con claridad”.

Daniel Goleman

Test de Inteligencia Emocional

A diferencia de los tests clásicos de inteligencia, donde los resultados se comparan con otros resultados, en este test no hay datos comparativos. Se trata de un ejercicio de reflexión personal. Las cifras finales pueden indicarnos algo, pero no clasificarnos.

Las respuestas pueden ser V = Verdadero o F = Falso, según lo que opinemos de la descripción en cada frase. Por supuesto no siempre reaccionamos de la misma manera. En este ejercicio se trata de que tus respuestas reflejen lo que sucede la mayoría de las veces.

1. – No pierdo el control cuando me atacan verbalmente

2. -Puedo soportar el dolor de los demás, incluso de aquellos cercanos a mí.

3. – Me enfado o siento miedo si me atacan físicamente

4. – Soy capaz de decidir amar a una persona y ser consecuente con ello

5. – No pierdo el control cuando experimento el odio o la rabia de los demás

6. – Acostumbro a preocuparme regularmente en determinadas circunstancias

7. – A veces y en determinadas circunstancias siento vergüenza

8. – Ciertas personas o ciertas circunstancias me provocan rabia

9. – Me siento culpable por algo que hice en el pasado.

10. – A veces me siento humillado y degradado

11. – Con regularidad me pongo nervioso ante determinadas situaciones

12. – La tristeza me invade ante resultados específicos

13. – Los celos son a veces parte de mi vida.

14. – Me siento bajo/a de moral o deprimido/a regularmente

15. – En mi vida el estrés es continuo

16. – Me siento cómodo abrazando otros adultos de ambos sexos

17. – Regularmente me permito sollozar y llorar

18. – Con un determinado compañero/a puedo expresarle todo lo siguiente: amor

emocional; amor físico, palabras de amor y deseo sexual

19. – Cuando acabo de llorar o sollozar me siento muy bien

20. Me siento cómodo diciendo las palabras “ te quiero” a hombres, mujeres y niños cuando lo siento.

Guía de puntuación

Este test no es un test clínico. Sólo pretende ayudar a reflexionar y a darse cuenta de las posibles capacidades y habilidades en el campo de la inteligencia emocional.

Si las respuestas coinciden con lo indicado en el cuadro siguiente, anotad un punto si no coincide son 0 puntos.

Como no se trata de comparar con otras personas o muestras de población sino de una reflexión personal, podemos analizar nuestras respuestas de forma que cuando más sea la distancia a los 20 puntos máximos, más necesitamos mejorar nuestra inteligencia emocional.

V = 1, 2, 3, 4, 5 , 16, 17, 18, 19, 20

F = 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , 13 , 14 , 15

0 comentaris.