Les cinc claus dins de l’aula

Enviat el 1 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Motivació i esforç efectiu.

J. Escaño i Gil de la Serna (2008) ens proposa estirar de cinc fils per motivar els/les alumnes i que l’esforç sigui realment efectiu:

  1. Projecte personal (títol acadèmic): portant la vida real a l’aula
  2. Interès pel tema (continguts): veure l’atractiu i estructura dels temes
  3. Sentiment de competència (èxits i fracassos): Ajuda a valorar-se
  4. Suport del professorat (guia del/la professor/a): Conèixer l’alumne
  5. Suport dels companys (grup de companys/es): Crear sentiments de grup

0 comentaris.