Metodologies formatives

Enviat el 1 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Metodologies docents.

En desús:

 • Les que indueixen a l’avorriment o provoquen ansietat
 • Les exposicions o classes magistrals
 • Les que estan basades en la mera transmissió de coneixement
 • Les afirmacions dogmàtiques
 • Les que no relacionen els objectius i les expectatives dels alumnes
 • Les que no permeten establir un lligam entre el coneixement declaratiu i la pròpia pràctica

Innovació docent:

 • Provoquen motivació i tenen incidència en la sensibilitat
 • Possibiliten la reflexió individual i grupal
 • Incorporen les expectatives del grup
 • Es basen en l’aprenentatge reflexiu
 • Fomenten la comunicació i participació activa entre els/les alumnes
 • Fomenten la lectura i l’estudi de textos
 • Possibiliten una bona sintonia amb el grup i tenen en consideració els afectes i les emocions
 • Incrementen l’entusiasme, el talent, la creativitat, el pensament i els valors (entre d’altres aspectes)
 • Incorporen l’ús de les TIC 

0 comentaris.