Potenciant l’AUTOESTIMA

Enviat el 1 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Acció tutorial i motivació.

 • Reforçar les qualitats positives
 • Escoltar activament
 • Ajudar a expressar els sentiments positius i negatius

0 comentaris.

Què podem fer per motivar?

Enviat el 1 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Acció tutorial i motivació.

IDENTIFICAR

 • Pensaments negatius
 • Pensaments positius

BUSCAR

 • El valor positiu d’allò que s’ha d’estudiar
 • Maneres positives de superar les dificultats

ENSENYAR

 • Autoregulació emocional

AFRONTAR

 • L’estudi com un repte

FER QUE

 • Es fixin en la manera correcta d’actuar

GAUDIR

 • Del progrés assolit

0 comentaris.

Què DESmotiva als i les alumnes?

Enviat el 1 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Acció tutorial i motivació.

desmotivacio.jpg

 • La percepció de ser ignorats
 • L’absència de curiositat
 • No ser conscients de la importància
 • Estudiar només per obligació
 • No experimentar progrés

0 comentaris.

Què motiva als i les alumnes?

Enviat el 1 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Acció tutorial i motivació.

motivacio1.jpg

 • La utilitat/funcionalitat
 • La novetat
 • La importància
 • La possibilitat
 • El repte òptim
 • El reforç-incentiu
 • La informació de retorn

0 comentaris.

El/la tutor/a i la família

Enviat el 1 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Acció tutorial i motivació.

 • Informar i recollir informació
 • Afavorir una actitud positiva i col·laboradora
 • Orientar amb pautes

0 comentaris.

El/la tutor/a i els/les alumnes

Enviat el 1 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Acció tutorial i motivació.

 • Conèixer els seus interessos i aptituds
 • Atendre els aspectes individuals i els del grup classe
 • Potenciar la participació activa
 • Detectar les dificultats
 • Potenciar un clima de convivència
 • Coordinar el procés d’avaluació

0 comentaris.

El/la tutor/a

Enviat el 1 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Acció tutorial i motivació.

Actituds:

 • Actitud positiva
 • Empatia
 • Escolta activa

Capacitats:

 • Habilitats comunicatives
 • Mediació en conflictes

Formació:

 • Etapes evolutives
 • Aspectes psicopedagògics
 • Curriculum escolar

0 comentaris.

Acció tutorial i motivació

Enviat el 1 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Acció tutorial i motivació.

accio-tutorial-i-motivacio.png

L’activitat docent s’ha d’afrontar amb optimisme. L’optimisme es treballa cada dia amb dosis d’entusiasme, preparació i compromís. Sempre apareixeran obstacles que interferiran en la labor docent però entre totes i tots els farem front amb la importància que mereixin.

0 comentaris.