El bon professor

Enviat el 10 August 2010 per Lola Márquez.
Categories: El bon professor.

el-bon-professor.jpg

“El profesor mediocre dice

El buen profesor explica

El profesor superior demuestra

El gran profesor inspira”.

William Ward

0 comentaris.

Procés de Coaching a l’aula

Enviat el 9 August 2010 per Lola Márquez.
Categories: Procés de Coaching a l'aula.

proces-coaching-aula.jpg

0 comentaris.

Les cinc claus dins de l’aula

Enviat el 1 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Motivació i esforç efectiu.

J. Escaño i Gil de la Serna (2008) ens proposa estirar de cinc fils per motivar els/les alumnes i que l’esforç sigui realment efectiu:

 1. Projecte personal (títol acadèmic): portant la vida real a l’aula
 2. Interès pel tema (continguts): veure l’atractiu i estructura dels temes
 3. Sentiment de competència (èxits i fracassos): Ajuda a valorar-se
 4. Suport del professorat (guia del/la professor/a): Conèixer l’alumne
 5. Suport dels companys (grup de companys/es): Crear sentiments de grup

0 comentaris.

Diferents formes i nivells d’ajuda

Enviat el 1 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Necessitats Educatives Especials.

AJUDA A L’ACTIVITAT INTEL·LECTUAL 

 • Explica a poc a poc
 • Fes-li pensar en allò que ja sap
 • Afavoreix l’establiment d’associacions i relacions
 • Demana-li concreció
 • Dóna-li pistes per al raonamet lògic
 • Repeteix i posa exemples
 • Ajuda’l a formar-se conclusions

AJUDA A L’ACTIVITAT EMOCIONAL

 • Estigues a prop d’ell/ella i pendent del què fa
 • Demostra-li que és important el seu treball envers la tasca a fer
 • Fes veure-li què interessant i curiosa és la informació que està treballant
 • Fes-li sentir la satisfacció d’ajudar i ser ajudat per un/a company/a
 • Tingues detalls personals amb ell/ella
 • Comenta aspectes que no siguin solament acadèmics
 • Fes-li veure tot allò bo que esperes d’ell/ella

AJUDA A L’ACTIVITAT CONDUCTUAL

 • Marca-li clarament allò que ha de fer i demana-li
 • Gratifica, ofereix premis
 • Reforça els seus progressos
 • Sigues coherent i constant amb les conseqüències previstes
 • Posa conseqüències positives i negatives a allò que ha fet

0 comentaris.

Metodologies formatives

Enviat el 1 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Metodologies docents.

En desús:

 • Les que indueixen a l’avorriment o provoquen ansietat
 • Les exposicions o classes magistrals
 • Les que estan basades en la mera transmissió de coneixement
 • Les afirmacions dogmàtiques
 • Les que no relacionen els objectius i les expectatives dels alumnes
 • Les que no permeten establir un lligam entre el coneixement declaratiu i la pròpia pràctica

Innovació docent:

 • Provoquen motivació i tenen incidència en la sensibilitat
 • Possibiliten la reflexió individual i grupal
 • Incorporen les expectatives del grup
 • Es basen en l’aprenentatge reflexiu
 • Fomenten la comunicació i participació activa entre els/les alumnes
 • Fomenten la lectura i l’estudi de textos
 • Possibiliten una bona sintonia amb el grup i tenen en consideració els afectes i les emocions
 • Incrementen l’entusiasme, el talent, la creativitat, el pensament i els valors (entre d’altres aspectes)
 • Incorporen l’ús de les TIC 

0 comentaris.

Potenciant l’AUTOESTIMA

Enviat el 1 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Acció tutorial i motivació.

 • Reforçar les qualitats positives
 • Escoltar activament
 • Ajudar a expressar els sentiments positius i negatius

0 comentaris.

Què podem fer per motivar?

Enviat el 1 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Acció tutorial i motivació.

IDENTIFICAR

 • Pensaments negatius
 • Pensaments positius

BUSCAR

 • El valor positiu d’allò que s’ha d’estudiar
 • Maneres positives de superar les dificultats

ENSENYAR

 • Autoregulació emocional

AFRONTAR

 • L’estudi com un repte

FER QUE

 • Es fixin en la manera correcta d’actuar

GAUDIR

 • Del progrés assolit

0 comentaris.

Què DESmotiva als i les alumnes?

Enviat el 1 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Acció tutorial i motivació.

desmotivacio.jpg

 • La percepció de ser ignorats
 • L’absència de curiositat
 • No ser conscients de la importància
 • Estudiar només per obligació
 • No experimentar progrés

0 comentaris.

Què motiva als i les alumnes?

Enviat el 1 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Acció tutorial i motivació.

motivacio1.jpg

 • La utilitat/funcionalitat
 • La novetat
 • La importància
 • La possibilitat
 • El repte òptim
 • El reforç-incentiu
 • La informació de retorn

0 comentaris.

El/la tutor/a i la família

Enviat el 1 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Acció tutorial i motivació.

 • Informar i recollir informació
 • Afavorir una actitud positiva i col·laboradora
 • Orientar amb pautes

0 comentaris.