Un bon líder ha de tenir Intel·ligència Emocional (I.E.)

Enviat el 5 February 2007 per Lola Márquez.
Categories: Líder = Coach amb Intel·ligència Emocional.

La importància de les seves aptituds i actituds

La bona organització serà liderada per persones amb competències emocionals que puguin transmetre l’entusiasme als seus col·laboradors, cultivar un bon ambient amb harmonia i posseir una bona predisposició per a resoldre conflictes tot atenent de manera personalitzada amb empatia i escolta activa. Tot això reforçarà el rendiment per tal d’optimitzar-lo al màxim. Posseir IE al món laboral ens farà sentir-nos realitzats professionalment i farà que se sentin així els nostres col·laboradors.

És de suma importància que un líder posseeixi habilitats emocionals i socials d’IE per tal de poder desenvolupar la seva tasca principal: la motivació al seu equip de col·laboradors tot tenint una capacitat innata per a la comunicació intrapersonal i interpersonal elevada que propiciï un ambient positiu i una moral alta en l’organització, a banda d’aconseguir l’increment en el rendiment. Hi ha molts tipus de líder però és el líder democràtic el que aconsegueix les principals característiques amb IE Resumidament  són: la iniciativa, que farà que tingui motivació per a l’assoliment dels objectius i adaptabilitat per iniciar o dirigir canvis; la influència, per exercir la capacitat del lideratge tot utilitzant tàctiques de persuasió eficaces; l’empatia, si confia en ell mateix i així poder encoratjar el desenvolupament dels altres; capacitat en la resolució de conflictes (saber negociar-los i resoldre’ls); transmetre la voluntat de la col·laboració i cooperació per ser capaç de treballar amb els altres i saber crear una sinèrgia grupal en l’assoliment d’una fita comuna. Si no té capacitat d’autocontrol i es deixa portar pel que en Daniel Goleman anomena “segrest emocional”, suportarà malament la pressió, tendirà al mal humor i als atacs de còlera. Això, evidentment, repercutirà negativament en la responsabilitat que té pel fet de tenir un equip de persones sota el seu comandament i no aconseguirà l’harmonia grupal necessària per a que els seus col·laboradors se sentin a gust i així, poder assolir l’objectiu marcat amb l’esperit de superació comú inherent a tot equip de treball.

0 comentaris.