Intel·ligència Emocional a l’empresa

Enviat el 30 January 2007 per Lola Márquez.
Categories: Intel·ligència empresarial a les organitzacions.

ie-empresa.jpg

Hi ha estudis fets sobre les persones que fracassen, sobre les seves característiques i els seus trets. Les conclusions d’una investigació realitzada amb alts executius que havien acabant fracassant tenien els següents trets en comú:

 • Rigidesa: incapacitat per adaptar-se al canvi i impossibilitat per tal d’assimilar o respondre adequadament a la retroalimentació sobre els trets que haurien de canviar o millorar. Amb molt poca capacitat per escoltar i aprendre.
 • Relacions molt pobres: persones que critiquen molt severament, insensibles o exigències exagerades que acaben confonent als seus subordinats.

Les diferències entre els directius que triomfen i els que fracassen solen girar en torn a dos de les principals dimensions de les competències emocionals:

 • Autocontrol: els caps que fracassen suporten malament la pressió i tendeixen al mal humor i als atacs de còlera. El directiu amb èxit no perd l’equilibri durant les situacions tenses, sinó que en mig de la crisi mantenen la seva serenitat.
 • Responsabilitat: els fracassats reaccionen defensivament davant els errors i les crítiques, negant-les, encobrint-les o intentant descarregar la seva responsabilitat sobre altres persones.
 • Fidelitat: els errors estan lligats a l’excés d’ambició, al desig de seguir endavant a expenses dels altres. Els directius que triomfen mostren un profund interès per les necessitats dels seus subordinats.
 • Habilitats socials: els que fracassen mostren un excés d’arrogància, agressivitat o prepotència.
 • Establiment de vincles: els directius que fracassen són incapaços de crear una xarxa de cooperació i relacions profitoses.

Què busquen els empresaris actualment dels treballadors?

 • Capacitat d’escoltar i de comunicar-se verbalment
 • Adaptabilitat i capacitat de donar una resposta creativa davant els contratemps i els obstacles.
 • Capacitat de controlar-se a sí mateix, confiança, motivació per tal de treballar en la consecució de determinats objectius, sensació de voler obrir camí i sentir-se orgullós de les fites aconseguides.
 • Eficàcia grupal i interpersonal, cooperació, capacitat de treballar en equip i habilitat per tal de negociar les disputes.
 • Eficàcia dins de l’organització, predisposició a participar activament i potenciar el lideratge.

Existeixen, doncs, algunes competències que distingeixen als treballadors estrella dels altres: empatia, autodisciplina i iniciativa.

0 comentaris.