Per què és tan freqüent el mobbing?

Enviat el 5 February 2007 per Lola Márquez.
Categories: Mobbing.

Actualment,  molts treballadors  resten sotmesos a contínues pressions, la qual cosa, dificulta les relacions interpersonals i l’eficàcia i l’eficiència en les feines encomandes. El resultat d’això és que la persona se sent assetjada, ja sigui per un superior jeràrquic o per algú del mateix rang, insegura en les feines a fer i amb un malestar generalitzat. Aquesta persecució li produeix importants trastorns en la salut física i psíquica, essent necessària, la majoria de les vegades, l’assistència mèdica i psicològica, i acabant amb una baixa per estrès. Aquest fet no passaria si les persones actuéssim amb més IE.

“Los testigos mudos son los que presencian el acoso y no ayudan. Es un factor demoledor para la víctima, ya que justifican la falta de apoyo, la falta de solidaridad. Son los colaboradores tácitos : apartarse, estigmatizar a la víctima. Sin ellos no se puede provocar el mobbing” – Iñaki Piñuel

0 comentaris.

L’art de delegar i la gestió del temps amb Intel·ligència Emocional (I.E.)

Enviat el 5 February 2007 per Lola Márquez.
Categories: Delegar per gestionar el temps.

Un líder ha de tenir molt clar els conceptes: què és delegar i què no és delegar ja que mai pot oblidar que ell segueix tenint la responsabilitat sobre el compliment de les tasques que encomani al seu equip. Per això parlem d’art, perquè realment no és una tasca fàcil, ans al contrari. S’ha de tenir molt de talent per no fer trontollar l’assoliment d’una fita marcada, però, com s’aconsegueix delegar amb èxit?  A banda de delegar, un bon líder ha de saber com  optimitzar el seu temps, un dels principals enemics amb els quals es troba. Ha de saber com gestionar-lo de manera eficaç.

0 comentaris.

Un bon líder ha de tenir Intel·ligència Emocional (I.E.)

Enviat el 5 February 2007 per Lola Márquez.
Categories: Líder = Coach amb Intel·ligència Emocional.

La importància de les seves aptituds i actituds

La bona organització serà liderada per persones amb competències emocionals que puguin transmetre l’entusiasme als seus col·laboradors, cultivar un bon ambient amb harmonia i posseir una bona predisposició per a resoldre conflictes tot atenent de manera personalitzada amb empatia i escolta activa. Tot això reforçarà el rendiment per tal d’optimitzar-lo al màxim. Posseir IE al món laboral ens farà sentir-nos realitzats professionalment i farà que se sentin així els nostres col·laboradors.

És de suma importància que un líder posseeixi habilitats emocionals i socials d’IE per tal de poder desenvolupar la seva tasca principal: la motivació al seu equip de col·laboradors tot tenint una capacitat innata per a la comunicació intrapersonal i interpersonal elevada que propiciï un ambient positiu i una moral alta en l’organització, a banda d’aconseguir l’increment en el rendiment. Hi ha molts tipus de líder però és el líder democràtic el que aconsegueix les principals característiques amb IE Resumidament  són: la iniciativa, que farà que tingui motivació per a l’assoliment dels objectius i adaptabilitat per iniciar o dirigir canvis; la influència, per exercir la capacitat del lideratge tot utilitzant tàctiques de persuasió eficaces; l’empatia, si confia en ell mateix i així poder encoratjar el desenvolupament dels altres; capacitat en la resolució de conflictes (saber negociar-los i resoldre’ls); transmetre la voluntat de la col·laboració i cooperació per ser capaç de treballar amb els altres i saber crear una sinèrgia grupal en l’assoliment d’una fita comuna. Si no té capacitat d’autocontrol i es deixa portar pel que en Daniel Goleman anomena “segrest emocional”, suportarà malament la pressió, tendirà al mal humor i als atacs de còlera. Això, evidentment, repercutirà negativament en la responsabilitat que té pel fet de tenir un equip de persones sota el seu comandament i no aconseguirà l’harmonia grupal necessària per a que els seus col·laboradors se sentin a gust i així, poder assolir l’objectiu marcat amb l’esperit de superació comú inherent a tot equip de treball.

0 comentaris.

Intel·ligència Emocional a l’empresa

Enviat el 30 January 2007 per Lola Márquez.
Categories: Intel·ligència empresarial a les organitzacions.

ie-empresa.jpg

Hi ha estudis fets sobre les persones que fracassen, sobre les seves característiques i els seus trets. Les conclusions d’una investigació realitzada amb alts executius que havien acabant fracassant tenien els següents trets en comú:

 • Rigidesa: incapacitat per adaptar-se al canvi i impossibilitat per tal d’assimilar o respondre adequadament a la retroalimentació sobre els trets que haurien de canviar o millorar. Amb molt poca capacitat per escoltar i aprendre.
 • Relacions molt pobres: persones que critiquen molt severament, insensibles o exigències exagerades que acaben confonent als seus subordinats.

Les diferències entre els directius que triomfen i els que fracassen solen girar en torn a dos de les principals dimensions de les competències emocionals:

 • Autocontrol: els caps que fracassen suporten malament la pressió i tendeixen al mal humor i als atacs de còlera. El directiu amb èxit no perd l’equilibri durant les situacions tenses, sinó que en mig de la crisi mantenen la seva serenitat.
 • Responsabilitat: els fracassats reaccionen defensivament davant els errors i les crítiques, negant-les, encobrint-les o intentant descarregar la seva responsabilitat sobre altres persones.
 • Fidelitat: els errors estan lligats a l’excés d’ambició, al desig de seguir endavant a expenses dels altres. Els directius que triomfen mostren un profund interès per les necessitats dels seus subordinats.
 • Habilitats socials: els que fracassen mostren un excés d’arrogància, agressivitat o prepotència.
 • Establiment de vincles: els directius que fracassen són incapaços de crear una xarxa de cooperació i relacions profitoses.

Què busquen els empresaris actualment dels treballadors?

 • Capacitat d’escoltar i de comunicar-se verbalment
 • Adaptabilitat i capacitat de donar una resposta creativa davant els contratemps i els obstacles.
 • Capacitat de controlar-se a sí mateix, confiança, motivació per tal de treballar en la consecució de determinats objectius, sensació de voler obrir camí i sentir-se orgullós de les fites aconseguides.
 • Eficàcia grupal i interpersonal, cooperació, capacitat de treballar en equip i habilitat per tal de negociar les disputes.
 • Eficàcia dins de l’organització, predisposició a participar activament i potenciar el lideratge.

Existeixen, doncs, algunes competències que distingeixen als treballadors estrella dels altres: empatia, autodisciplina i iniciativa.

0 comentaris.