Planificació del Projecte Professional

Enviat el 10 August 2010 per Lola Márquez.
Categories: Projecte professional.

planificacio-del-projecte-professional.jpg

Planificar vol dir pensar en tot allò que serà necessari dur a terme, quant i com ho duré a terme i avaluar si ho estic fent correctament. Una bona planificació del Projecte Professional hauria de passar per:

 1. Concretar les fites
 2. Informar-se, formar-se, fer estades en empreses en la modalitat de pràctiques laborals
 3. Saber de quin temps disposo i de quant temps es necessita per assolir l’objectiu-resultat
 4. Fer un exercici d’autoconeixement per avaluar quines són les competències que tinc, quines són les que em falten i/o necessito millorar, establir una xarxa de contactes personals,…
 5. Com verficaré els objectius-procés i l’objectiu-resultat? Quan i de quina manera ho faré?

0 comentaris.

Elements del Projecte Professional

Enviat el 10 August 2010 per Lola Márquez.
Categories: Projecte professional.

projecte-professional.jpg

Per tal de definir el Projecte Professional cal establir un objectiu d’inserció laboral, quines són les fites a assolir, què faré per aconseguir-ho, de quin temps disposo i quant temps necessito així com fer les comprovacions pertinents per confirmar que estic transitant correctament cada objectiu -procés fins arribar a l’objectiu -resultat.  

QUÈ VULL?

 • Es tracta de definir els meus interessos i motivacions
 • També cal pensar en alternatives/opcions a aquest objectiu/s d’inserció laboral

QUÈ EM DEMANA EL MERCAT LABORAL?

 • Quin és el perfil professional exigit en relació al meu objectiu laboral

QUÈ TINC?

 • Anàlisi del meu grau d’ocupabilitat (formació, experiència, competències clau,…)

QUÈ NECESSITO?

 • Anàlisi dels meus punts febles en relació a la necessitat de millorar la meva ocupabilitat. Es tracta de desenvolupar les competències adequades per esdevenir punts forts.

AMB QUINS RECURSOS COMPTO?

 • Anàlisi del temps i del networking (xarxa de recursos personals)

0 comentaris.

El bon professor

Enviat el 10 August 2010 per Lola Márquez.
Categories: El bon professor.

el-bon-professor.jpg

“El profesor mediocre dice

El buen profesor explica

El profesor superior demuestra

El gran profesor inspira”.

William Ward

0 comentaris.

Desplegament de Competències

Enviat el 9 August 2010 per Lola Márquez.
Categories: Desplegament de competències.

desplegament-competencies.jpg

0 comentaris.

Les tres potes del Self-Coaching

Enviat el 9 August 2010 per Lola Márquez.
Categories: Les tres potes del Self-Coaching.

les-tres-potes-del-self-coaching.jpg

0 comentaris.

Self-Coaching: definició

Enviat el 9 August 2010 per Lola Márquez.
Categories: Self-Coaching: definició.

definicio.jpg

“La tasca més important d’aquesta vida és donar-se naixement a un mateix per arribar a ser aquella persona que potencialment és”.

Erich Fromm

0 comentaris.

Procés de Coaching a l’aula

Enviat el 9 August 2010 per Lola Márquez.
Categories: Procés de Coaching a l'aula.

proces-coaching-aula.jpg

0 comentaris.

Beneficis del Self-Coaching

Enviat el 2 August 2010 per Lola Márquez.
Categories: Beneficis del Self-Coaching.

beneficis-selfcoaching.jpg

 • Ampliació de l’autoconeixement
 • Aprendre a pensar per tu mateix
 • Ser més conscient de totes les coses que fan millorar el teu desenvolupament personal i professional
 • Desenvolupar l’automotivació
 • Adquirir un major sentit de la responsabilitat personal
 • Augment de l’autoestima i la confiança en tu mateix
 • Adquirir destreses per gestionar la por al canvi i la incertesa

0 comentaris.

El cicle del Coaching

Enviat el 2 August 2010 per Lola Márquez.
Categories: Coaching.

el-cicle-del-coaching.jpg

En qualsevol procés de Coaching el cicle es resumeix com segueix:

 1. Establir una meta (Goal) tant a curt termini com a llarg termini    Què és allò que vols?
 2. Observar i avaluar la realitat (Reality)     Què és allò que està passant?
 3. Valorar totes les opcions disponibles (Options)     Què podries fer al respecte?
 4. Mantenir la ferma voluntat de treballar amb l’opció triada (Willingness-Work)     Què faràs a partir d’aquest moment? Quan ho faràs? Qui ho farà?

Les inicials en anglès, responen a la metodologia GROW (creixement o desenvolupament) la qual només sorgeix efecte sota els principis del Coaching que són l’elevació de la CONSCIÈNCIA i la RESPONSABILITAT personal. El resultat és el canvi o transformació tot tenint en compte els objectius, valors, creences i emocions del couchee o persona entrenada.

Normalment, és aconsellable explorar les quatre etapes, especialment si s’aborda un tema per primera vegada. Tanmateix, el Coaching també sol utilitzar-se per tal de millorar una tasca o procés que ja s’ha discutit prèviament o que ja està encaminat. En aquests casos, el Coaching es pot iniciar o finalitzar amb qualsevol etapa.

0 comentaris.

Les cinc claus dins de l’aula

Enviat el 1 November 2009 per Lola Márquez.
Categories: Motivació i esforç efectiu.

J. Escaño i Gil de la Serna (2008) ens proposa estirar de cinc fils per motivar els/les alumnes i que l’esforç sigui realment efectiu:

 1. Projecte personal (títol acadèmic): portant la vida real a l’aula
 2. Interès pel tema (continguts): veure l’atractiu i estructura dels temes
 3. Sentiment de competència (èxits i fracassos): Ajuda a valorar-se
 4. Suport del professorat (guia del/la professor/a): Conèixer l’alumne
 5. Suport dels companys (grup de companys/es): Crear sentiments de grup

0 comentaris.