Introducció a la Intel·ligència Emocional (I.E.)

lolamarquez | 1. Coaching Personal | Monday 5 February 2007

El paradigma del funcionament de la ment humana ha portat de cap, i segueix portant-hi, els científics i pensadors de totes les èpoques. Quin és el seu funcionament? Com pensa l’home? Quins motius el porten a reaccionar de certes maneres davant situacions diferents? Com procedeix la ment humana, la seva intel·ligència?

Molts, com Erasme, han estat els que han volgut imposar la raó vers l’emoció o, fins i tot, afirmar que es tracta de dos conceptes sense relació alguna.

Els nous avenços en neuropsicobiologia posen de manifest l’estreta relació entre raó i emoció, tot emfatitzant aquesta última i donant-li la importància que es mereix.

Afirmat, doncs, aquesta necessitat de conèixer les nostres emocions per a poder desenvolupar-nos de manera eficient i fer més fàcil i productiu el nostre pas per la vida, s’han analitzat els condicionaments idonis per a conscienciar-nos de les nostres emocions.

El primer pas i possiblement més important recau en l’educació. Els pares i professors han d’estimular al màxim el potencial emocional dels nens perquè aquests tinguin una bona base emocional.

Davant d’una societat en constant evolució i gràcies a la innovació tecnològica, s’ha arribat a desvetllar un dels misteris en la història de la humanitat: el funcionament exacte de la massa de cèl·lules mentre estem pensant, sentint, imaginant…

Aquestes investigacions donen com a resultat dades neurobiològiques que evidencien que ni la por, ni la ràbia i/o l’alegria, ens impulsarien a la guerra o a l’amor, si no és amb la intervenció de la Intel·ligència Emocional. Així doncs, cal aclarir que la Intel·ligència emocional ve donada a partir de la interacció del cor i la ment humana, o dit d’una altre manera, és l’equilibri harmònic entre emocions i sentiments.

Fins fa poc es pensava que la consecució d’objectius a molts nivells estava directament relacionat i determinat pel coeficient intel·lectual de l’individu, però ara es fa palès, que és gràcies a la intel·ligència emocional que l’individu obté resultats exitosos en àmbits tan elementals i claus com poden ser la salut, el treball, les relacions personals, etc.

Habilitats pràctiques

Les habilitats pràctiques que es desprenen de la Intel·ligència Emocional poden classificar-se en dos àrees:

Intrapersonals

Habilitats necessàries per comprendre qui som i el per què de les nostres actuacions. Parteixen del coneixement propi de les nostres emocions i sentiments. Aquestes habilitats són: autoconsciència, control emocional, automotivació i motivació als altres.

Interpersonals

Habilitats que desenvolupen en relació a l’adaptació al món extern. Aquestes habilitats són: empatia, habilitats socials.

Àmbits d’intervenció

La Intel·ligència Emocional (IE) és una capacitat involucrada en els contexts més pròxims a l’ésser humà, com pot ser la família, l’escola, el treball, i altres llocs en general.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

*
Per comprovar que ets una persona, i no un programa automatic que deixa comentaris-spam, copia la paraula que veus a la imatge.
Anti-Spam Image

Powered by WordPress | Tema de Roy Tanck