Article: Més enllà de les 4 P’s / Más allá de las 4 P’s / Far from the 4 P’s

En aquest article s’explica què hi ha més enllà de les tradicionals 4 P’s de McCarthy.

En este artículo se explica qué hay más allà de las tradicionales 4 P’s de McCarthy.

In this article is explained what else is away than the traditional MCCarthy’s 4 P’s.

4-ps.pdf