Article: Marketing contra Vendes / Marketing against Sales

Aquest és un dels primers articles sobre Marketing i vendes que vaig publicar a la revista MK Marketing + Ventas. En aquest article exposo els principals conflictes que poden sorgir entre els departaments de Marketing i Vendes i com resoldre’ls.

Este es uno de los primeros artículos sobre Marketing y Ventas que publiqué en la revista MK Marketing + Ventas. En este artículo expongo los principales conflictos que pueden surgir entre los departamentos de Marketing y Ventas y como resolverlos.

This is one the first articles I published about Marketing and Sales in MK Marketing y Ventas magazine. In this article I explain the conflicts that can be between the Marketing Deptarment and the Sales Department and how to solve them.

29383.pdf en format PDF, escrit en llengua castellana