Arxivats de July del 2009

Degustació a València / Degustación en Valencia

Friday, 10 de July del 2009

El passat dimecres 8 de Juliol, amb mal temps però amb moltes ganes, vaig tirar cap a València per fer una degustació guiada de tota la gama bàsica del Premium Portfolio de Rio Marketing. No anàvem a degustar tots els productes perquè, a part de ser impossible pel nombre de caldos, em sortiria per un [...]

Quanta veritat / Cuánta verdad

Thursday, 9 de July del 2009

Aquest és un article que m’ha fet arribar una companya després d’un fet destacat a la nostre companyia. Poques vegades una colla d’estereotips es compleixen i es viuen de forma tan directe com en el nostre cas.
Este es un artículo que me ha hecho llegar una compañera después de un hehco destacado en nuestra compañía. [...]