Arxivats de August del 2008

Salvem el Castell d’Empordà i tot l’Empordà

Wednesday, 20 de August del 2008

Benvolguts Senyors,
Ens trasbalsa enormement, a mi i a la meva dona, rebre tan colpidores notícies sobre les intencions de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de construir una autovia de quatre carrils als voltants del Castell d’Empordà amb la connivència d’un govern central a qui no importem gaire.
Fa poc més de dos anys [...]