Arxivats de December del 2007

Carta oberta a Espanya

Wednesday, 19 de December del 2007

Benvolguda Espanya, 
Donat que no tinc cap manera de posar-me en contacte amb vos per a tractar de discutir cara a cara el perquè de tot plegat, he decidit, mica en mica, anar desgranant les diferències que cada dia em separen més de vos. Bé sabeu que he intentat fer-ho anteriorment i tot han estat impediments [...]