Característiques

 

Cel de Refet

Abans de passar a descriure els tipus de creus i els conjunts en que les he agrupat, donaré una somera explicació sobre les característiques d’aquests gravats per tal de fer més entenedora la presentació.

Els trets morfològics d’aquests cruciformes indiquen que estem al davant, almenys, de 3 èpoques i motivacions diferents en les i per les que es van gravar aquestes creus: la Prehistòria (culte / ritual), l’Època Medieval (cristianització i marques frontereres) i èpoques recents (delimitació de finques).

Aquesta gravats es troben situats, bàsicament, en tres tipus de suports: roques labials, amb creus situades a l’extrem d’àmplies terrasses amb vista molt oberta a la vall; pedres de fita o termenals d’entre 50 cms. i un metre d’alçada on la creu està gravada a la part superior,  i pedres o roques de culte i/o ritual on les creus comparteixen el conjunt de gravats amb cupuliformes i reguerons.

En la factura de les creus estudiades hom observa diferents tècniques d’elaboració: la percusió directa, la percusió sobre una eina de tall i l’abrassió, tècniques que ens ajuden a situar-les cronològicament i en alguns casos ens indica la motivació o utilitat del cruciforme.

Pel que respecta a la orientació de les creus, quan es tracta de gravats medievals en cap cas es correspon a la orientació cardinal, probablement per que la seva funció de cristanització del lloc pagà es manifestava contradient la orientació N - S / E - O que generalment s’observa a les creus prehistòriques. Les creus de límit de finca tenen per costum seguir la direcció de la línia que delimita la propietat. I, contràriament al que sembla que hauria de ser, les creus prehistòriques no sempre assenyalen cardinalment encara que, generalment, segueixen aquesta orientació.

A partir de la propera entrada descriuré cada un dels tipus de creu trobades a Refet

14.02.2007

Deixa una resposta

*
Per comprovar que ets una persona, i no un programa automatic que deixa comentaris-spam, copia la paraula que veus a la imatge.
Anti-Spam Image