Arxiu de la categoria 'Frases'

Decàleg del bon vici

Thursday, 19/01/2012 (06:13)
  1. Tota aquella rutina beneficiosa serà bon vici.
  2. Una rutina és completament imposable en pocs dies.
  3. La no consecució durant un dia no estavella la rutina, però l’afebleix.
  4. Una rutina feble, requereix de tota la maquinària altra volta per fer-la funcionar.
  5. Fer funcionar un bon vici, també és un bon vici.
  6. Massa bons vicis afebleixen als menys afiançats.
  7. S’ha de plantejar l’eliminació dels vicis poc afiançats que no repercuteixen notablement
  8. Eliminar vicis malsans és una altra manera de fer rutina.
  9. La rutina s’aconsegueix preferiblement al matí.
  10. Matinar o no, no ha d’influir en els vicis bons.

Al psicòleg

Sunday, 21/11/2010 (07:42)

-Llavors admet que jo sóc el miserable?

En canvi…

Saturday, 20/03/2010 (07:38)

Fariseus tots, incompetents, amb la mirada com acabada d’arribar de la fosca, la víscera, les necessitats, i totes les altres formes de vida cerrils, anades, tergiversades i punyents.

Cadascú viu la vida que vol.

Però tots tenim immersa, essencialment, apocada una ànima externa manipuladora, vehement, sacro-santa per a alguns, infinitesimal per a d’altres, un encanteri o un ésser humà desenvolupat extremament.

No patiu, no serveix de res patir.

Callareu, s’amagareu, cridareu els menuts i plorareu, sinuosament s’esvaïreu i deixareu abandonat el vostre estimat esquema mental d’ahir, que sols serà una polsosa, inconstant, històricament atractiva ucronia que sols farà bonic als noucentistes mobles i caps de les gents que mai mudaran.

I en eixe moment ens crideu, i ja estarem en igualtat de condicions.

Avis Al Carrer

Monday, 04/08/2008 (03:00)

- Mira, li ha faltat una ratlla pa caure a la quiebra!
- Bona nit…
- Redéu quin airet més bo fa per ací
- Xè Antonio, que fas en la camisa per fora?
- On aneeeeeeeeu?
- Xiqueta, vols mirar-me si tinc prou ebros en la cartera pa anar al Superpatri a comprar careguilles?
- Enguany la taronja s’ha llançat tota a perdre
- Eixe és molt beato, però li la ha pegat a la dona dos voltes ja
- Pos la filla de Menelau està ajuntà en uno de Beniolé.
- Posa’m dos kilos de cebes que hui tinc de fer bollit, que al meu home li agrà ara d’estiu.
- Aleee.
- Vas vore ahir l’Alqueria Blanca?
- Saps que la Carmen de Xarnego (xiuxiueig imperceptible) dos voltes?
- I em van furtar dos arroves de taronges que tenia.
- Vaig ahí a Mercedes, que li tinc que comprar uns calçoncillos de gometa que ara al meu xic li agraen aixina, que tens que fer?
- L’atre dia vaig vore a Pasqual!

Frases II

Tuesday, 06/02/2007 (09:41)

A tot allò inmillorable li arriba l’hora.

Postposar quelcom “per a quan tinga temps” sols comporta fer-ho en un moment pitjor que l’actual.

Creure implica necessitat.

Ser és creure que l’estar serà durador.

Qui acaba acomplint tots els seus objectius, mereix la mort.

FRASES!

Wednesday, 03/01/2007 (12:33)

“el dualisme regnava al món fins que va aparéixer ns/nc”

“cadascú només és imprescindible per a si mateix”

“quan es trenca la rutina és quan es veu la fragilitat de la vida”

Són frases d’algú que té tines_@hotmail.com com a correu escombreria. Mai seran famoses.