Arxiu del December del 2011

Cap endavant

Sunday, 11/12/2011 (16:52)

Total, la vida va regalant-te aqueixes petites porcions de plaer sols perceptibles a l’ull entrenat. I no sols això, quan entengues que la vida no és el mer suport d’aquestos plaers sinó que en són l’essència -a despit del que jo anomenaria existència animada- podràs començar a enfocar-ho tot en els nous termes, i fer d’aquest marc intel·ligible una eina eficaç per a la plenitut.

Només aquestos plaers existeixen si els notes. I no són articulacions ni pròtesis clavades a la foça, no et fan bescanviar un camí per un altre, no és res que et vinga de fora del teu sistema tancat.

Si se’m permet la metalingüització: fes amb el puny tancat i el braç flexionat un moviment brusc cap avall dient “SÍ” repetides voltes.  Què sents? I tot i que jo sent joia, força i positivisme, no hi ha una resposta correcta: cadascú sentirà el que vol sentir, i un tren de plaer carregat amb existència de vida, haurà passat.

La teua vida pot continuar a partir d’ara sense més, però qui sap si de manera diferent?