Arxiu del July del 2011

Assimptòtic

Saturday, 02/07/2011 (16:35)

Si tot és missa,
ací, m’és tot,
totsants i mica,
a simis nassuts.

Es tus ansiosa
gas-oil s’ajuste
és una liosa,
gasolines nues.