Arxiu del April del 2009

Ascetes del benzé

Wednesday, 15/04/2009 (11:49)

Vida contemplativa seguida d’una cita dita per una proscrita que perilla,
anàlisi, físic, de l’infinit silici immisqüit sine die, per l’inici del cul.
Sóc jo, poregós i plorós, i em fot fortor el metall fos amb sang,
que raja i assaja la marca eterna de la vida i torna en forma de sort.
que raja i assaja la marca coenta del cor roent i de lluny se sent: mort!

(Com una campanada alada a ritme de fada)