Arxiu del February del 2008

Tronc

Thursday, 07/02/2008 (19:17)

Simetria adversa de paraules convexes, cavalcades, al jaure de la marina tortuosa, immenses com torrents subindexats, i punyents de carmesí gasós, desgastat per la fúria del desencís.Tronc, aspre d’esma incessant, malguanyant rugositats, d’angiospermicitats rebossades amb líquids de frens desgarbats. Capes, de translacionals sinuosos, d’hipòcrites cultures, veloçment inculcades, amb l’arrogància justa d’esdevindre clarificadores.