EL QUE ÉS LÍCIT I EL QUE ÉS CORRECTE.

És lícit voler perpetuar se en els càrrecs ? , si , però no és correcte .
És lícit voler guanyar sigui com sigui ? , si , però no és correcte .
És lícit intentar canviar els resultats democràtics amb recursos inversemblants? , si . però no és correcte .
És lícit intentar dirigir una associació sense esser recolzat per una majoria democràtica ?, si ,però no és correcte .
És lícit voler ser el director d’orquestra i no assistir als assaigs ? , si ,però no és correcte.
És lícit pressionar amb eines que dificulten els assaigs ? , si però no és correcte.
És lícit aprofitar se d ´ altres en situació de penúria social per aconseguir profits personals ? , si però no és correcte .
És lícit voler un govern oligàrquic per la nostra Colla ? , si però no és correcte .
Davant tantes incorreccions només ens queda ser més correctes que mai i demanar correctament que o be s ´ integrin definitivament a la Colla per fer castells i es deixin d ´ intrigues polítiques o i molt correctament deixin de tocar allò que no sona .

3 Respstes a “EL QUE ÉS LÍCIT I EL QUE ÉS CORRECTE.”

 1. Antonia Felipe diu:

  Benvolgut senyor Bonal.

  Quan parlem d’un procés electoral, no es necessari que ens qüestionem que es lícit i que es correcte. Per mi, el mes correcte i tan mateix el més lícit es acollir-se a les normes.
  Ara i també amb tota correcció i respecte jo li pregunto:
  És lícit o correcte voler perpetuar se en els càrrecs sense tenir en compte les normes establertes per ser electes.
  És lícit o correcte voler guanyar sigui com sigui? .Fins i tot fent servir mentides per aconseguir vots delegats de persones que estan totalment desvinculats de la colla des de fa anys i panys.
  Es lícit o correcte fer us d’aquest sistema de vot quan ara per ara es inexistent a la nostra colla segons la nova llei d’associacions “Llei 4/2008” ?????

  És lícit o correcte intentar dirigir una associació sense esser recolzat per una majoria democràtica i per tal d’aconseguir aquesta majoria es faci us de mes de 40 vots delegats que son totalment il•legals????
  Sobre les altres qüestions.
  És lícit voler ser el director d’orquestra i no assistir als assaigs ? , si ,però no és correcte.
  Sigui o no sigui correcte, no es ni il•legal ni tampoc imprescindible . Els assaigs son cosa de la tècnica. El més important es vetllar per tots els castellers i no només per uns quants.

  És lícit pressionar amb eines que dificulten els assaigs ? , si però no és correcte.
  Si algú ha dificultat l’assaig no s’ha fer amb intenció. Potser fora bo establir un horari per temes administratius, sense haver d’interrompre ni molestar a ningú. No obstant, si tenim memòria podríem recordar com quan es va produir la dimissió de l’anterior cap de colla, es van interrompre per part de la junta directiva fins a dos assaigs i com a traca final van convocar l’assemblea en divendres, amb la qual cosa no nomes es va dificultar si no que es va suspendre l’assaig. Em sembla que això, convocar una assemblea en divendres, tampoc no es ni lícit ni correcte.
  És lícit aprofitar se d ´ altres en situació de penúria social per aconseguir profits personals ? , si però no és correcte .
  No, no ho es. Ni lícit ni correcte. No se a quina mena de profits personals es refereix.
  És lícit o correcte voler un govern oligàrquic per la nostra Colla ?.No, no ho es però si veiem la definició de oligarquia, “Règim polític on el poder és en mans d’un grup reduït de persones, d’una família, d’una classe social o d’un grup de pressió, ja sigui econòmic o polític”. Si ens ho mirem be… La junta tècnica i la Junta directiva, son precisament això, una aliança de dues famílies.
  Les intrigues politiques, definitivament no, no son correctes, Encara que es facin en el marc d’una invitació a sopar sense cap motiu i en el qual un cop has sopat et demanen que firmis un escrit per expulsar persones de la colla. Tampoc en intentar modificar el regim sancionador dels estatuts. Modificació que encara no ha estat aprovada pel Registre de Associacions. Però que ja consta als estatuts que es troben penjats al tauló.
  Davant tantes il•legalitats i incorreccions no ens queda mes remei que ser més legalistes, més correctes que mai i presentar un recurs. Un recurs que s’ajusta a Dret i que totes i cada una de les qüestions que planteja son tal i com van passar. Desconec si ha tingut ocasió de llegir el recurs i es per això que adjunto el contingut del document, per tal de que vostè mateix i tothom que ho vulgui pugui opinar sobre la inversemblança del mateix. L’escrit ja ho veieu va adreçat al tots els castellers, però com que tinc els meus dubtes de la valentia per part de la junta de fer-ho públic crec que es millor que tothom el pugui llegir evitar així que la informació arribi manipulada i deformada. Aquest escrit ja l’han signat mes de 30 persones i tothom que ho vulgui encara pot signar
  Finalment aprofito per informar des de aquest blog que el departament de Justícia, que pel be de la colla, ens ha ofert la possibilitat de la intervenció d’un mediador de conflictes per tal de posar remei als nostres problemes. Aquest oferiment ja s’ha fet arribar al president, vicepresident i secretaria. Crec que l’acceptació o no d’aquest mediador no l’hem de deixar en mans de la junta. Les decisions les ha de prendre l’assemblea que es qui te la sobirania per prendre aquest tipus de decisions, ja que malauradament el problema no es nomes d’uns i altres. El problema ens afecta a tots . I com ja ha quedat demostrat, som incapaços d’arreglar les nostres diferencies, la presencia d’un expert ens pot ser de molta utilitat.
  Per acabar voldria que consideréssim aquestes frases que, per la importància dels seus autors, val la pena que tots tinguem en compte:

  Conservem les nostres boques tancades i les nostres plomes seques fins que coneguem els fets.
  Benjamin Franklin

  És una equivocació colossal l’establir teories abans de disposar de tots els elements de judici.
  Sir Conan Doyle en Sherlock Holmes

  La dictadura es presenta cuirassada perquè ha de vèncer. La democràcia es presenta nua perquè ha de convèncer
  Antonio Gala

  Fem les regles per als altres i les excepcions per a nosaltres mateixos.
  Charles Lemesle

  Quan l’ull no està bloquejat, el resultat és la vista. Quan l’oïda no està bloquejada, el resultat és poder escoltar. I quan la ment no està bloquejada, el resultat és la veritat.
  (Anònim)

  Antonia Felipe.

  A tots els castellers de la Colla Castellera de Figueres
  Senyores i Senyors de la Junta Directiva
  Ens dirigim a vostès per deixar constància mitjançant la present reclamació, que té com a pretensió manifestar el nostre desacord amb el procés electoral de les eleccions a la Junta Directiva, i deixar constància de la profunda indignació i del total rebuig que ens inspiren els fets que s’exposen a continuació i que resulten absolutament intolerables des del punt de vista d’un procés electoral democràtic amb totes les garanties.
  Ens preguntem què tenen de democràtiques unes eleccions en les quals el resultat estava decidit d’antuvi. Molts politòlegs, ens recordarien que un requisit indispensable per a l’existència de democràcia és la necessària competició electoral i la incertesa sobre els resultats. Però sobre tot, ens recordarien que són els votants els qui determinen els resultats de les eleccions, i els que atorguen o no la confiança per ser representants.
  Passem ara a l’exposició de motius
  En David Antius, president en funcions en el decurs del procés electoral, i cap de llista d’una de les candidatures, no va voler ni escoltar la proposta de l’altre cap de llista de formar una mesa electoral ajustada a dret. En el temps que David Antius ha ocupat el carrer de president, poc més d’un any, l’exercici del mateix ha estat caracteritzat pel seu comportament antidemocràtic i prepotent. Per descomptat, durant en el procés electoral i posteriorment en el decurs de l’assemblea, la qual va presidir, va continuar amb la mateixa actitud.
  El procés electoral reglamentàriament establert per la normativa diu que s’ha de constituir una mesa electoral i que els candidats no en poden formar part. Els membres de la mesa s’han d’escollir per sorteig entre la resta de castellers, també han de formar part la persona de mes edat i la més jove. Algú podria dir que fins ara això no s’havia fet mai. Aquesta era la primera vegada ni havia dues candidatures i per tal de garantir la legitimitat del procés, calia estrictament ajustar-se a la reglamentació.
  La quantitat de vots delegats qüestiona de manera implacable la legitimitat de la junta. La majoria dels que van delegar el vot, fa molts anys que estan totalment desvinculats de la colla. No es pot acceptar que siguin aquestes persones les que han de decidir el nostre futur, si ni tant sols formen part del nostre present. Això sí!! pel que hem pogut saber, ja que així ens ho han explicat, moltes de les persones que van delegar el vot ho van fer sense tenir accés a la veritat, ni tant sols coneixien l’existència de les dues candidatures.
  D’altres no es van poder negar… tenien un client o una clienta al davant. Pel que sembla se’ls va demanar el “favor” desprès d’haver realitzat una venda.
  En conseqüència, passem a exposar en detall els fets que motiven la interposició de la present reclamació sobre el que va succeir a l’assemblea.
  PRIMER- Que el president de l’assemblea, David Antius no va deixar que el candidat Dionís Iglesias acabes de fer la presentació del seu programa, i va haver de plegar sense donar per finalitzada la seva exposició, també va prohibir als assistents, intervenir i fer qualsevol pregunta, (per exemple una de les assistents, no havia escoltat be, i només volia preguntar als candidats en relació als programes que havien presentat). Aquesta prohibició vulnera clarament el dret mínim que te qualsevol persona associada d’assistir a les assemblees amb veu i vot. Aquest dret està reconegut a la. Llei 4/2008, del 24 d’abril “Llei d’associacions”
  Article 323-3
  Drets de participació
  Els associats tenen el dret de participar en l’activitat de l’associació i, en particular,de:
  a) Assistir a les assemblees generals, intervenir-hi i exercir-hi el dret de vot.

  b) Elegir els membres de l’òrgan de govern i ésser elegibles, d’acord amb els
  estatuts, per a formar-ne part.
  c) Impugnar els acords de l’assemblea general i de l’òrgan de govern i proposar
  l’exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres de l’òrgan de govern.
  També el recullen els estatuts de la colla Castellera, a l’article 5 punt 1.
  Antònia Felipe va llegir aquest article dels estatuts en veu alta i va recordar al president que no podia negar la participació als assistents. La resposta va ser que a l’ordre del dia de la convocatòria de l’assemblea no constava l’apartat de precs i preguntes i que per tant ens havien de limitar als altres punts. Bàsicament a escoltar, votar i callar. El fet de no incloure l’apartat de precs i preguntes a l’ordre del dia, no es atribuïble una errada involuntària. La intencionalitat queda més que demostrada en argumentar el president que, aquest, era precisament el motiu que impedia que es pogués parlar. Aquesta vulneració dels drets dels assistents, només la van fer en benefici propi, i en perjudici d’altres.
  SEGON- També volem deixar constància de l’impediment a exercir el dret a vot a un casteller que es va inscriure aquella mateixa setmana, i en canvi si es va deixar votar a d’altres persones que es van inscriure aproximadament en les mateixes dates.
  TERCER- Els estatuts de la colla no determinen el procediment del vot delegat i per tant aquests vots queden invalidats automàticament. Segons la Llei d’ associacions, Llei 4/2008, del 24 d’abril i concretament l’Article 322-7
  • El dret de vot es pot exercir per delegació, per correu o per mitjans telemàtics si els estatuts ho estableixen i determinen el procediment d’exercici d’aquest dret.
  Caldria que la secretaria fes correctament la seva feina, s’informés sobre la nova legislació que afecta les associacions, i s’abstingués de fer comentaris improcedents i ofensius a persones que si son coneixedores de les lleis.
  Tot i no tenir cap validesa els vots delegats, voldríem exposar alguns dels incidents que considerem caldria tenir en compte per les responsabilitats que es poguessin derivar.
  Alguns castellers, pel fet de no constar la data a la delegació del vot, no se’ls va admetre, i van haver de marxar i tornar amb l’autorització modificada, altres en canvi van ser admesos. Aquest punt, (el de fer constar la data), sembla ser que es va acordar, però no es va fer constar a l’escrit de convocatòria de l’assemblea, amb la qual cosa, les persones afectades no n’estaven assabentades. Alguna signatura que semblava dubtosa en les delegacions de vot, van ser igualment admeses. D’aquest punt va advertir en Jualu González a la secretaria, ja que la signatura no s’assemblava gens a la que constava a la fotocopia del DNI. La secretaria, Mireia Garcia, va contestar-li de manera poc educada, que eren perfectament admissibles, argumentant que ella mateixa canviava de signatura amb molta freqüència.
  QUART:- Durant el procés de votació no es va fer la llista numerada amb el nom dels votants. La secretaria Mireia Garcia es va limitar a assenyalar amb un retolador marcador de color groc el nom dels votants a la llista del cens.
  En l’últim terme, volem denunciar la manipulació informativa que ha realitzat la suposada mesa a l’hora de donar publicitat dels resultats electorals, ja que ni tant sols al final de l’assemblea, s’han publicat per escrit.
  Els demanem considerin presentada la nostra reclamació pel que fa al procés electoral, a part de tot el que ja s’ha dit anteriorment i amb l’afegit els punts següents:
  1. No s’ha existit el període d’exposició del cens actual dels castellers. Amb la qual cosa no ha pogut ser revisat per part de ningú. Tampoc de poder fer al•legacions al respecte. En conseqüència es més que probable que el cens ni tants sols sigui actual.
  2. No tenim constància que la candidatura encapçalada per en David Antius hagi estar presentada oficialment. No va estar exposada el dies que marquen els estatuts. El fet que la junta directiva aprovés que la presentació de candidatures es podria fer fins el dia 18 de març, no es admissible, ja que incompleix els estatuts i els acords de la junta s’han de fer en base al que aquests marquen. La secretaria hauria d’haver advertit en aquest punt, que aquesta decisió no era potestat de la junta ja que incomplia el període de 5 dies d’exposició de qualsevol documentació relacionada amb l’assemblea que s’estableix els estatuts.
  3. La candidatura d’en Dionís Iglesias va ser lliurada en l’ultima reunió de la Junta Directiva, i va estar exposada des del diumenge 15 de març al tauló de la colla. No obstant, tampoc tenim constància de la seva anotació al llibre de registre o si aquesta presentació consta o no a l’acta de la reunió de la Junta Directiva.
  4. El procediment per poder delegar el vot, no el contemplen els estatuts, ni s’ha establert quin seria el procediment, per tant aquest dret de vot es inexistent ara per ara i fins que no es modifiquin els estatuts.
  5. No es va constituir la mesa electoral conforme a dret . No s’hauria d’haver confós la presidència de l’assemblea amb la de la mesa electoral.
  6. L’acte de l’escrutini no s’ajusta a les normes electorals. Hi participaven dos membres d’una de les candidatures i en canvi de l’altre només un i cap de les queixes que va manifestar van ser tingudes en compte ni es va prendre nota per fer-les constar a l’acta.
  7. No es va aixecar l’acta de l’escrutini ni es van publicar els resultats per tal que tots els castellers els coneguessin.
  D’acord amb el dret que ens reconeix la Llei d’associacions a l’Article 323-4
  Dret d’informació
  Els associats tenen el dret d’ésser informats de la marxa de l’associació.

  Els demanen
  1. Còpia certificada de l’acta de l’última reunió de la junta directiva.
  2. Certificat amb la data de l’anotació al llibre de registre de l’entrada de les dues candidatures.
  3. Còpia certificada de l’acta l’escrutini així com de l’acta de l’assemblea.
  4. També els demanen que considerin que el procés electoral es nul de ple dret i per tant deixin sense efecte el resultat de les eleccions i es procedeixi a la seva total correcció conforme al Dret.
  Aprofitem l’ocasió per comunicar-vos que d’aquest escrit s’enviarà còpia al Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de Figueres i a la Coordinadora de Colles Castelleres.
  I els advertim que ens reserven el dret de presentar la corresponent impugnació davant dels òrgans de la justícia ordinària així com també el d’exigir la responsabilitats que se’n derivin tal i com estableix la llei d’associacions l’article 322-17

  Responsabilitat

  Els membres de l’òrgan de govern responen dels danys que causin a l’associació per incompliment de la llei o dels estatuts o per actes o omissions negligents en l’exercici de llurs funcions.

  Figueres 1 d’abril de 2009

 2. Juan Soto diu:

  Apreciada Antonia Felipe

  Escribo en la lengua de Cervantes que es en la que me desenvuelvo mejor.

  Sere muy breve. Hablas de votos delegados de gente que no aparece ni conoce la problemática y el dia a dia de la Colla, tu llevas no se cuanto sin aparecer por la Colla y de pronto sales al escenario con los estatutos en la mano como defensora de no se que y no se cuanto, en fin pura comedia, solo se te ve en las diadas importantes de nuestra ciudad en el balcon del ayuntamiento, al lado del Sr. Alcalde, porque sera?.

  La gente que nos delega el voto conoce muy bien lo que pasa en la Colla, y sabe quien se presenta y conocen bien a Dionis de hace años, (Tu llevas pocos en la Colla), por eso delegan el voto, y no sabes de la misa la mitad.

  Porque no utilizais los votos delegados vosotros?, teneis el mismo derecho, la respuesta es que estais mas solos que la una, y la cosa no da para mas. No nonoceis al lado de quien estais, tiempo al tiempo.

  Un saludo

 3. Antonia Felipe diu:

  Señor Soto. Usted y yo prácticamente no nos conocemos, en realidad desde que estoy en la colla, hace aproximadamente unos 3 años hemos coincidido como máximo en diez o doce ocasiones. La verdad es que yo hasta hace unos 6 meses no he faltado nunca ni a ensayos ni a salidas. Es por eso que aunque motivos de salud me hayan impedido ensayar o actuar no he dejado nunca de ir por la colla y intentar de alguna manera ser útil. El hecho de estar en el balcón del ayuntamiento no es para figurar al lado del alcalde. No me hace ninguna falta. Trabajo en el Ayuntamiento desde hace 27 años y en todos esos años he tenido tiempo y lugar de sobra para estar al lado de alcaldes, presidentes y hasta del Rey. No debería darle ninguna explicación pero creo que merece la pena que le conteste para que vea cuan injusto ha sido conmigo. He estado en el balcón del Ayuntamiento en dos ocasiones, la primera durante las Ferias del 2007, en esa ocasión hacia menos de un mes que me habían operado i no podía hacer esfuerzo alguno. La otra fue en noviembre durante la última actuación de la temporada pasada y todavía llevaba collarín después de haber sufrido un accidente de tráfico.
  Lo que me llevo al balcón fue gravar las imágenes de la actuación. De las de ferias y juntamente con otras imágenes i fotografías, aportadas por mi misma y otros castellers, David Antius editó una película sobre las actividades de la colla y que cientos de personas pudieron ver en la barraca que teníamos en el recinto ferial. La segunda ocasión volví de nuevo al balcón para gravar la última actuación de la temporada 2008. Supongo que recordará ese dia, usted mismo fue una de las personas que disfrutó de las imágenes del “4de 7 amb agulla” que hacia tantos años que no veíamos. Definitivamente señor Soto no entiendo su crítica hacia mí. A menos que no haya sido por iniciativa propia y responda a la voluntad de otros que no tienen suficiente valor para dar la cara.
  Respecto a los votos delegados, no merece la pena que me repita. Y en cuanto a lo de estar solos, como dice el refrán VALE MAS ESTAR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO.

  Antonia Felipe

Deixa una resposta

*
Per comprovar que ets una persona, i no un programa automatic que deixa comentaris-spam, copia la paraula que veus a la imatge.
Anti-Spam Image

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.