Informació

Arcis està administrat per l’Albert Fàbrega, i, entre molts altres interessos, tinc la mania d’enregistrar, fotografiar, visitar … i fer tot el què calgui, per mirar de conservar i donar a conèixer el patrimoni més antic de la humanitat: els megàlits. Per a la meva felicitat he descobert que no estic gens sol en aquest propòsit … tot i que no som gaires.