Arxiu del June del 2010

El sepulcre de Povia

Sunday, 27/06/2010 (11:29)

Sempre he trobat boníssima la foto de l’excavació de la cista de Povia que Serra Vilaró publicà en la seva obra sobre la civilització megalítica de Catalunya.

Aquest sepulcre està desaparegut, destruït o enterrat. Serra Vilaró diu que era situat sota el gran mas de Povia, en l’hort de la Caseta de Lluch, a la dreta de la ribera. El situa en una altitud de 560 m.

En la seva tesi, Josep Castany diu que es troba a uns 3 m a la dreta de la riera de Lloberola al seu pas pel costat de l’antic hort de la Caseta del Lluc, mas abandonat que es troba sobre mateix del sepulcre, dalt d’un penyal. Al migdia i a uns 500 m hi ha el gran mas de Povia. El posa a 615 m d’altitud, no en dóna les coordenades UTM, ni cap foto actual.

Serra Vilaró diu  que en tornar-lo a tapar nosaltres, ens caigué la tapa a dintre, feta trossos. I, sorprenentment, Josep Castany, parlant del seu estat de conservació diu: Desaparegut. Només hi resta la gran llosa de coberta. No en queda més senyal degut, possiblement, a les riuades i crecudes de la riera.

Avui he pujat a les ruïnes de la Caseta del Lluc. He recorregut l’hort del Lluc tres vegades de dalt a baix. Tot el què hi he trobat és el tros de llosa que es veu en la quarta foto i un monticle de terra prop seu, que podrien ser les restes de l’excavació de Serra Vilaró. Aquest fragment de llosa és a 15 metres de la riera.

La primera foto és la de Serra Vilaró. La segona és la Caseta del Lluc, la tercera, on es veuen els pollancres, és l’hort del lluc, vist des de la Caseta. La quarta és l’únic tros de llosa que jo he trobat. (Per cert, segons el GPS l’altitud de l’hort és de 589 m i segons el mapa de l’ICC l’altitud és de 590 m).

Cista de PoviaCaseta del LlucHort de la Caseta del LlucCista de Povia