Arxiu del November del 2009

Balma sepulcral de la Font del Nasiet

Saturday, 07/11/2009 (18:04)

Un nou monument megalític en el terme de Súria.

El Paulí López, bon coneixedor de la rodalia de Súria, va localitzar ahir un possible dolmen a les costes entre el camí de Costafreda i el camí de la Sala.  Aquesta tarda l’hem anat a veure plegats. Es tracta d’una petita balma sepulcral antròpica, que aprofita el pendent natural i un estrat de roca per bastir-hi una cambra sepulcral tancada amb lloses. Es conserva una gran llosa a la banda nord, i dues petites lloses, més primes, a la banda de llevant. A ponent, una gran pedra, i restes de paret de pedra seca, tanquen la caixa. Per la banda de migdia hi ha el pendent natural, contra el qual es troba atrinxerat el monument. És una estructura similar a la balma sepulcral del Samuntà, més petita però molt més ben conservada. Per analogia caldria datar-la en el període calcolític, cap a l’any 1800 aC.

Balma sepulcral de la Font del Nasiet