Arxiu del August del 2009

Episodis megalítics (I)

Tuesday, 18/08/2009 (10:37)

La Pedra del Diable de Santa Pau

El 29 de febrer de 1872, Joaquim Vayreda i Josep Saderra van publicar a la Ilustración de Madrid la notícia del menhir de la Pedra del Diable. L’article anava acompanyat amb un magnífic dibuix del pintor Joaquim Vayreda. Poc més tard, el 1878, tornaven a parlar d’aquesta pedra, en el conegut fulletó Breve Reseña de los Descubrimientos Arqueológicos llevados a cabo por el Centro Artístico de Olot. Allà no hi havia cap dibuix i els autors es remetien a l’article de la Ilustración de Madrid. 

Uns 20 anys més tard, el 1896, per alguna raó, la pedra havia caigut. Potser tota sola, potser per treure noses del mig del camp, potser pels buscadors de tresors …. El cas és que en la reunió de la Junta Directiva de la Asociación Artístico-Arqueológica, presidida per Joaquim de Gispert, que va tenir lloc el 20 de juliol de 1896, es va acordar escriure al Governador Civil de Girona preguntant per la conservació del menhir i sol·licitant la debida reposición del mismo en el sitio que ocupaba. En la següent reunió de la Junta, el 3 d’agost de 1896, es llegia la resposta del Governador Civil, en la qual traslladava una comunicació, de 17 de juliol, de l’Alcalde de Santa Pau, que deia: Pongo en conocimiento de V.S. que ha quedado puesta en el mismo sitio que estaba antes “la pedra del Diable”.

Bé, per una o altra raó, el menhir va anar per terra. El que no es diu enlloc és que de resultes del fet la pedra es va trencar. Si comparem el dibuix de Vayreda amb totes les fotos que es van publicar posteriorment i amb l’aspecte actual de la pedra, és evident que la meitat superior del menhir no és la mateixa. De fet, en la foto que Manuel Cazurro publica en la seva obra Los monumentos megalíticos de la provincia de Gerona, de 1912 (tot i que l’obra va veure la llum més tard), s’aprecia clarament un gran pla de fractura a la part superior de la pedra.

Dibuix de Joaquim Vayreda, 1872Foto de Manuel Cazurro, 19122009