Arxiu del September del 2008

La primera notícia de la Creu d’en Cobertella

Thursday, 18/09/2008 (14:09)

Sempre s’ha dit que qui va publicar per primera vegada el dolmen de la Creu d’en Cobertella va ser Manuel Cazurro en la seva obra Los monumentos megalíticos de la provincia de Gerona, que porta data d’edició de l’any 1912. Cazurro obre la seva llista de dòlmens justament amb aquest, del qual diu que és el més gran i que per això mereix figurar com a primer de la llista. Poc després, afirma que hasta ahora no había sido publicado. Donant per bona aquesta afirmació, Francesc Riuró, l’any 1958, escrivia que va ser Cazurro qui va donar a conèixer per primera vegada aquest dolmen.

Bé, la cosa és que tot i que el llibre de Cazurro du data de 1912, no va sortir al públic fins l’any 1914, probablement entre el 25 d’abril i el 23 de maig d’aquell any. Efectivament, en la reunió de la secció de Barcelona de la Real Sociedad Española de Historia Natural, el 23 de maig de 1914, de la cual llavors n’era president Lluís Marià Vidal i Cazurro n’era el vicepresident, el Sr. Cazurro hace donativo a la Biblioteca de la Sección de un libro suyo recién publicado y que se titula: “Los monumentos megalíticos de la provincia de Gerona”. En la reunió anterior, que havia tingut lloc el 25 d’abril, no s’esmenta per a res el llibre.  L’any 1915, Cazurro era el president de la secció de Barcelona de la societat.

Hi ha dos fets que confirmen que el llibre de Cazurro no va sortir abans de l’abril de 1914. Per una banda l’Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, no ingresa a la seva biblioteca dos exemplars de l’obra de Cazurro fins el període entre abril i octubre de 1914. Un dels exemplars és una donació (potser del propi autor) i l’altre és una compra.

Per la seva banda, la Real Academia de la Historia, que al llarg del primer semestre de 1912 havia adquirit tres obres de Cazurro, cap de les quals era el llibre al qual ens referim, no ingresa cap altra obra de Cazurro entre aquell moment i el final de l’any 1913. Tampoc no dóna cap notícia, abans de 1914, de la publicació del llibre dels megàlits de Girona.

Ara, per altra banda, resulta que el 27 de març de 1912, la revista Alrededor del Mundo editada a Madrid, donava la notícia del dolmen de la Creu d’en Cobertella, que, deia, havia estat descobert l’estiu de 1911 per Josep Sabaté. La notícia la signava S. B., de Camprodon.

Així, que hem d’acceptar que aquesta és la primera notícia pública del dolmen de la Creu d’en Cobertella.

La Creu d’en Cobertella