Arxiu del February del 2008

Apa! … més sobre Montjuïc

Friday, 08/02/2008 (18:29)

El Juan Sánchez-Cuenca, des de Madrid, em fa arribar el següent dibuix del dolmen de Montjuïc publicat per Antoni Rovira i Virgili en la seva Història Nacional de Catalunya, de l’any 1922. És interessant notar que es tracta d’un dibuix diferent del de Canibell, en el qual es veu perfectament la creu blanca pintada a la coberta. Aquesta creu queda molt desdibuixada en el gravat de Canibell, tot i que afinant la vista s’hi pot veure.

Rovira i Virgili es preguntava si el monument de Montjuïc era realment un dolmen, però immediatament afirmava que el dibuix publicat fa creure que sí.
Dolmen de Montjuïc