Arxiu del January del 2008

El dolmen de Montjuïc

Monday, 14/01/2008 (18:25)

L’any 1883 Eudald Canibell publicava a l’Avens la notícia d’un possible dolmen a la muntanya de Montjuïc (Barcelona). Canibell el presentava com a dubtós i hi afegia el gravat que adjuntem. Si hem de jutjar només pel dibuix, amb una gran probabilitat, se l’ha de considerar autèntic. Notem que el terreny forma un talús en el qual el monument està totalment inserit. Fins i tot, darrera la coberta, s’endevinen les restes d’un túmul. Canibell el situava a sol-ixent, á cosa de mitja montanya de Montjuich y al bell peu de la carretera del castell … prop d’aquells blochs existeixen encara los vestigis de una ermita -probablement la de St. Antoni – …

La coberta tenia pintada una grollera creu al seu damunt, la qual cosa és un argument més a favor que el monument fos realment autèntic. La presència propera de l’ermita ens indica una cristianització, situació que sovinteja en els monuments megalítics.

Si algú ens pot donar la situació d’aquesta ermita de Sant Antoni, tindrà el nostre més sentit agraïment.

El dolmen de Montjuic