Conductes professionals

Anna | General | Tuesday 16 December 2008

Direu que 4 anys en el mercat laboral són pocs per parlar de segons què, però n’hi ha de sobres per aprendre certes premisses: 

  • La feina d’un treballador no té més valor en funció del seu càrrec. No infravaloris amb modificacions que no aporten res o crítiques injustificades el temps i l’esforç que hi ha dedicat.
  • Si fas un encàrrec laboral a algú, tingues en compte que primer cal explicar-li l’objectiu final del teu projecte. Demana-li el que vols amb amabilitat i ofereix-te a resoldre qualsevol dubte que se li presenti sobre la feina. En acabat, dóna-li les gràcies convenientment.
  • Reserva les presses per als temes realment urgents. Sigues realista amb els terminis que proposes. 
  • Hi ha persones que treballen millor sota pressió. Ara bé, un bon cap ha de saber veure que no tots els seus empleats veuen la pressió com un factor estimulant. 
  • No intentis compensar la teva manca d’atenció en un tema posant presses a qui ha de fer la “feina bruta”. 
  • Predica amb l’exemple: a l’hora de treballar, arremanga’t tu primer si vols que el teu equip s’impliqui. 
  • No perdis mai els papers. Actua amb educació i respecte davant de qualsevol conducta a la feina, encara que aquesta contradigui les recomanacions que es descriuen més amunt.

Powered by WordPress | Tema de Roy Tanck