Sobre Bloctum

Bloctum ofereix allotjament en català, gratuït i no comercial, per a blogs.

Bloctum només inserirà publicitat en el blogs allotjats si les despeses del servidor es fan inassumibles.

Fem còpies de seguretat peròdicament, però si vols estar segur de no perdre allò que publiques al blog, fes un ús freqüent de l’opció Gestionar/Export, que et permet descarregar al teu ordinador una còpia del contingut del teu blog, que pots importar en qualsevol altre blog gestionat amb Wordpress.

Bloctum utlitza el sistema Wordpress MU (multi-usuari) , amb el sistema de gestió i les plantilles parcialment traduïts al català.

Si tens qualsevol dubte, contacta amb nosaltres.